accesskey_mod_content

Primeira norma europea de Accesibilidade en Tecnoloxías da Información

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 febreiro 2014

logo observatorio de accesibilidade

Establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; desde teléfonos móbiles ata computadores, pasando por páxinas web, orientados tanto cara a compras públicas como para o resto de usos.

Os organismos europeos de Normalización CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) e ETSI (Instituto Europeo de Normalización das Telecomunicacións) aprobaron a primeira norma europea de Accesibilidade para produtos e servizos de Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC).

Esta norma, a EN 301 549 ‘Requisitos de accesibilidade adecuados para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa’, establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un teléfono móbil, ata computadores, pasando por páxinas web; así, os requisitos para a web baséanse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en liña cos indicados na norma española UNE 139803, ‘Requisitos de accesibilidade para contidos na Web’. Ademais, a norma europea describe os procedementos de ensaio e a metodoloxía de avaliación de cada un deles.

Esta norma é o resultado do mandato 376  da Comisión Europea para elaborar un estándar europeo, coa participación de todas as partes interesadas e por consenso. AENOR(Abre en nova xanela)  desempeñou a Secretaría do grupo traballo.

O documento, cuxa publicación está prevista ao longo de febreiro, está orientado tanto a compras públicas como ao resto de usos; de feito, a directiva europea de compras públicas, recentemente aprobada polo Parlamento Europeo, contempla a aplicación de requisitos de accesibilidade para as persoas con discapacidade. A norma será adoptada proximamente ao catálogo español como UNE-EN 301 549 por parte de AENOR, a entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas técnicas en España.

O Grupo de Traballo Conxunto responsable dos documentos está composto por unha mostra moi representativa das partes interesadas: empresas líderes do sector (Microsoft, IBM, Blackberry, Adobe, Nokia ou Siemens, entre outras), organizacións independentes (W3C), asociacións de usuarios e de persoas con discapacidade (EDF, ANEC), universidades (UPM -Universidade Politécnica de Madrid-) ou a Administración Pública (Comisión Europea, Ministerio español de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade), entre outras.

As normas técnicas conteñen as boas prácticas e o consenso do mercado respecto da mellor forma de abordar procesos importantes para as organizacións e para a sociedade en xeral e, por tanto, reducen notablemente a incerteza empresarial á hora de afrontar un novo mercado ou proceso. As normas elabóranse coa participación das partes implicadas en cada caso e son froito do consenso.

Ademais desta norma europea, tamén se aprobaron tres informes técnicos que a complementan:

  •  TR 101 550 'Documentos correspondentes á norma EN 301 549 ‘Requisitos de accesibilidade adecuados para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa’.
  •  TR 101 551 ‘Pautas para o uso dos criterios de concesión relativos á accesibilidade adecuados para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa”.
  •  TR 101 552 ‘Directrices para a avaliación da conformidade nos requisitos de accesibilidade para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa’.

Tamén se está desenvolvendo unha ferramenta informática en liña que axudará a que, en función dos requisitos funcionais que se precisen, póidanse elaborar listas a medida dos requisitos aplicables, aglutinando a información máis relevante do catro documentos.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Máis referencias a esta noticia(Abre en nova xanela)

  • Accesibilidade