accesskey_mod_content

Entra en funcionamento o portal de Transparencia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 decembro 2014

O pasado día 10 de decembro, entrou en produción o Portal da Transparencia, cuxa plataforma tecnolóxica prové a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC), do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, como solución común para toda a Administración Xeral do Estado que se implementa sobre a infraestrutura de sistemas e comunicacións da Rede Sara.

O proxecto, resultou tecnoloxicamente complexo, pola multiplicidade das fontes de información e a heteroxeneidade dos modelos de datos e dos esquemas de interoperabilidade acordados para nutrir a “publicidade activa” , que é aquela parte da información pública, que segundo o establecido pola Lei 19/2013, deberá porse a disposición dos cidadáns, no Portal da Transparencia, para a súa libre consulta e que se refire a contidos de información institucional, de relevancia xurídica ou económica, orzamentaria e estatística.

A partir da análise preliminar dos activos da información cualificada como “publicidade activa”, identificáronse diversas categorías en función da súa fonte e da forma en que será ofrecida ao Portal da Transparencia. Podendo ser Centralizada, provén dunha única orixe de información, Distribuída cando a información relativa a unha mesma materia provén de fontes múltiples, Mixta cando existen partes que proveñen de fontes centralizadas, e outras, distribuídas e Enlazada, cando non se captura no Portal da Transparencia, senón que desde alí, remítese a outro portal especializado, como pode ser o caso dos datos do Orzamento.

O deseño da solución global, está fortemente vinculado aos principios fundamentais do traballo colaborativo, a reutilización de compoñentes, a interoperabilidade e o aproveitamento dos beneficios derivados do software libre, cuxa defensa constitúe unha tradición nos traballos da Secretaría de Estado das Administracións Públicas.

Como elemento esencial na solución tecnolóxica, podemos destacar o motor de procura, que está desenvolvido sobre Lucene, proxecto de Apache, o cal nos permite xestionar documentos de naturalidade moi variada, como documentos Word, pdf e calquera tipo de dato do que se poida extraer información. O software desenvolvido, permite etiquetaxe de resultados, establecer relevancia para os elementos indexados, procuras geolocalizadas, procuras por proximidade de resultados…. E todo isto cuns tempos de resposta espectaculares considerando a cantidade de información accesible.

Por outra banda o Portal da Transparencia, que nas primeiras 24h de existencia serviu máis dun millón de páxinas en 150.000 visitas, ofrece tamén un servizo electrónico aos cidadáns para que poidan exercer o seu dereito de acceso á información pública, que lle outorga a Lei, unha vez identificados e autenticados a través da plataforma Cl@ve, que se integrou no Portal da Transparencia.

  • Goberno aberto
  • Cooperación interadministrativa