accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. Notificacións administrativas.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

10 decembro 2014

logo obsae

A notificación por medios electrónicos e en papel nas Administracións Públicas

A notificación administrativa constitúe “un trámite meramente formal que presta soporte a un dereito material, o de non padecer indefensión” (Gamero Casado), é dicir, o foco da notificación administrativa é a validez legal máis que o medio ou procedemento empregado. Os simples envíos de información das administracións públicas aos cidadáns e empresas denomínanse comunicacións administrativas.

A Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos recoñece aos cidadáns o dereito a relacionarse coas Administracións Públicas utilizando medios electrónicos. Por tanto os organismos públicos deben dispor dun sistema de notificacións electrónicas, ademais de por suposto soportar as tradicionais notificacións en papel.

Pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: Notificacións Administrativas para obter máis información respecto diso.

  • Observatorio de Administración Electrónica