accesskey_mod_content

Aplicacions per a Gestió Interna del Ministeri de Justícia

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

06 juny 2013

El Ministeri de Justícia ofereix a totes les administracions públiques interessades un conjunt de solucions per realitzar la gestió interna, que contribueixen a aconseguir una administració sense papers.

Les solucions disponibles són:

PORTASIGNATURES: Eina per signar documents de forma electrònica facilitant també una manera segura/segura de validar aquestes signatures i la integritat dels documents signats.
UNICA : Sistema d'unificació i gestió d'informació administrativa.
ALMACEN : Sistema de Gestió de Publicacions.
CRETA : Comprovació de Requisits Tècnics Aplicacions.
BOTIGA : Botiga on-line de venda de publicacions
GESVAL : Gestió de Permisos i Llicències.
GAMMA : Gestió de Magatzem de Consumibles
GADES : Gestió i Adequació de Dependències i Espais
GPF : Gestió de Processos de Formació
SIPAS : Sistema de Pagament per a Assistències

  • Cooperació interadministrativa
  • Identitat i Signatura electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia