accesskey_mod_content

Actualitzats els serveis Web de G-Inside

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

22 gener 2013

S'han actualitzat els serveis Web de G-Inside, que permeten una nova sèrie d'operacions. S'ha intentat donar cabuda a necessitats múltiples de diversos organismes. En propers dies el client de formularis de G-Inside estarà disponible incorporant aquestes noves funcions

Entre les novetats del servei cal destacar

  • S'afegeix informació sobre la funcionalitat de conversió de documents i expedients.
  • S'afegeixen les funcionalitats de validació de documents i expedients ENI.
  • S'afegeix la funcionalitat de visualització de documents ENI.
  • S'afegeixen com a operacions de Document Electrònic la validació de documents ENI i la visualització.
  • S'afegeix com a operació d'Expedient Electrònic la validació d'expedients ENI.
  • S'afegeixen com a operacions de W les operacions convertirExpedienteAEniConMAdicionales, convertirDocumentoAEniConMAdicionales, validarDocumentoEniFile, validarExpedienteEniFile i visualizarDocumentoEni.
  • S'incorporen els nous tipus i esquemes associats.
  • S'afegeix, en la documentació, l'Annex II, amb exemples de petició i respostes SOAP per als mètodes del Web Service.

L'especificació completa dels serveis es troba disponible en Secció de Descàrregues d'InSide .

  • Interoperabilitat
  • Centre de Transferència de Tecnologia