accesskey_mod_content

España en segunda posición no ranking RISP de ePSI Platform

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 abril 2013

España ocupa unha meritoria segunda posición no ranking RISP

A iniciativa Plataforma ePSI(Abre en nova xanela)  para a reutilización de información publicou recentemente o ranking de países da Comisión Europea (Abre en nova xanela) de acordo á súa situación en materia de reutilización da información do sector púbico (RISP).

Este ranking establécese con base nunha serie de indicadores dirixidos a medir o impacto das políticas e as prácticas levadas a cabo nesta materia. En concreto, o sete aspectos que o índice contempla son os seguintes:

  • Situación do país en relación á trasposición da Directiva en 2003/98/CE.
  • Posta en práctica das políticas de reutilización.
  • Conceptos relacionados cos formatos nos que se dispón a información pública.
  • Política en canto ao cobro de taxas.
  • Medidas para o control de acordos exclusivos.
  • Dispoñibilidade de catálogos rexionais e locais de datos abertos.
  • Celebración de eventos nacionais e inter rexionais.

De acordo a este índice, España ocupa unha meritoria segunda posición, por detrás do Reino Unido. Mención especial require a puntuación obtida nos apartados referir# a a trasposición da Directiva ao marco xurídico español, así como nos aspectos relativos á disposición de conxuntos de datos en formatos abertos e estruturados en catálogos nacionais, rexionais e locais, asociados sempre a comunidades de práctica.

  • Goberno aberto
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía