accesskey_mod_content

Estremadura autoriza a implantación do posto de traballo lixeiro baseado en Linux na administración pública.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 maio 2012

O propósito é ordenar e desenvolver o proxecto LinGobEx ou proceso de despregamento da arquitectura tecnolóxica necesaria, así como as tarefas de migración dos equipamentos informáticos do posto de traballo no ámbito dos empregados públicos da Administración rexional, a unha nova distribución baseada en estándares abertos.

Estremadura autoriza a implantación do posto de traballo lixeiro baseado en Linux na administración pública.

O propósito é ordenar e desenvolver o proxecto LinGobEx ou proceso de despregamento da arquitectura tecnolóxica necesaria, así como as tarefas de migración dos equipamentos informáticos do posto de traballo no ámbito dos empregados públicos da Administración rexional, a unha nova distribución baseada en estándares abertos.

O alcance queda delimitado a toda a contorna informática e ofimático do sete consellerías que compoñen o Goberno rexional, coa excepción do Servizo Estremeño de Saúde e o Servizo Estremeño Público de Emprego, cuxas competencias en materia TIC atópanse actualmente delegadas, informa o Executivo rexional.

No caso de que, por motivos claramente xustificados, no ámbito dunha unidade administrativa non fose posible a instalación ou migración a esta plataforma de escritorio, a Dirección Xeral de Administración Electrónica e Avaliación deberá aprobar o uso de calquera outro contorna tecnolóxica ou informática para os postos de traballo afectados.

Os escenarios de aplicación sobre os que terá cobertura o proxecto LinGobEx serán aqueles en os que se prevexan situacións como actualización ou mellora de calquera dos equipos de escritorio existentes; un novo equipamento informático (computador persoal ou portátil); e a substitución de calquera equipo de escritorio de sobremesa ou portátil.

Máis información(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos