accesskey_mod_content

L'Ajuntament de Reus regula les notificacions electròniques obligatòries.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 juny 2012

L'Ajuntament de Reus ha elaborat un reglament que regula l'ús de les notificacions per mitjans electrònics. El reglament inclou suposats de notificacions electròniques obligatòries a determinats col·lectius de persones físiques i jurídiques, tal com permet la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya.

L'Ajuntament de Reus ha elaborat un reglament que regula l'ús de les notificacions per mitjans electrònics. Com a element destacat, aquest reglament inclou suposats en els quals es podran efectuar notificacions electròniques de forma obligatòria a determinats col·lectius de persones físiques i jurídiques, tal com permet la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics en l'article 27.6 i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya en l'article 43.2.

Concretament, l'obligatorietat queda establerta en els següents casos:

1.Notificació de les convocatòries dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament.
2.Comunicacions interdepartamentals de l'ajuntament
3.Notificacions d'actes administratius al personal al servei de l'Ajuntament, sempre que aquests tinguin la condició d'interessats​​.
4.Comunicacions generals al personal al servei de l'Ajuntament.
5.Les notificacions i comunicacions en els procediments de contractació administrativa
6.Les notificacions i comunicacions en els procediments de concurrència pública, com són les subvencions, les ajudes, els concursos, les bases d'oposicions, i en general en aquells tràmits administratius i comunicacions que sigui possible, s'efectuaran mitjançant l'ús dels mitjans electrònics. Les bases reguladores inclouran l'obligatorietat sempre que sigui possible per raó dels destinataris.

Més informació(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Serveis electrònics