accesskey_mod_content

El sistema de Compareixença Electrònica COMPAREIX disponible en el CTT

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

21 febrer 2012

La Diputació Provincial de Ciudad Real posa a la disposició de la resta d'Administracions Públiques el Sistema de Compareixença Electrònica COMPAREIX.

COMPAREIX és un portal que permet l'enviament de notificacions electròniques des de diferents aplicacions i entitats, amb un rigorós control d'accés, i inclou altres funcionalitats i estadístiques. Actualment està totalment integrat amb el tramitador i registre de SIGM (abans SIGEM), de manera que una vegada signada la resolució o comunicació que es tracti, el sistema possibilita el seu registre automàtic i immediat de sortida i la seva posterior notificació en segons a aquells interessats que s'hagin donat de alta en el sistema, de forma totalment gratuïta, per la qual cosa s'agilita considerablement la gestió de qualsevol assumpte d'interès municipal.

COMPAREIX s'ajusta totalment al règim jurídic de la compareixença electrònica establert en l'art. 28.5 LAECSP i en l'art. 40 del RD 1671/2009, que la desenvolupa parcialment. Dona cobertura plena a un dels nous drets telemàtics recollits en la llei esmentada: possibilitat de notificar qualsevol tipus de document per via electrònica als ciutadans o persones jurídiques que ho sol·liciten sempre que, com és obvi, es donen de alta en el sistema de compareixença electrònica i acreditin la seva identitat mitjançant DNI-electrònic o certificat de la FNMT.

Per a més informació en el CTT sobre la iniciativa Compareix

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Govern obert
  • Centre de Transferència de Tecnologia
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE