accesskey_mod_content

L'Administració Electrònica al Govern Basc

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 setembre 2011

 

Una administració orientada al ciutadà

 

L'any 2005, el Govern Basc va culminar l'engegada de la Plataforma Tecnològica per la i-Administració, PLATEA. Aquesta plataforma proveeix a les diferents aplicacions del Govern Basc dels sistemes necessaris per a la digitalització dels procediments administratius d'acord a la Llei 11/2007.

Des de la posada en funcionament de PLATEA s'han dut a terme altres iniciatives innovadores que el que pretenen és millorar i apropar els serveis de l'Administració Electrònica als ciutadans.

* Xarxa Pública Basca de Centres KZGunea. Des del punt de vista funcional es pretén la reducció de la bretxa digital entre els col·lectius de ciutadans amb major dificultat d'accés a les Noves Tecnologies. Per aquesta raó, es va engegar una xarxa de centres públics gratuïts per a la formació i l'ús de les Tics en tots els municipis d'Euskadi.
* La Passarel·la de Pagament Mòbil permet tramitar qualsevol ingrés en mobilitat directament des del lloc on es genera la necessitat de pagament. Eliminant-se així esperes i desplaçaments innecessaris.
* La Interfície d'Interoperabilitat permet al personal tramitador responsable d'un procediment administratiu accedir des del seu propi ordenats a les dades i certificats proporcionats per altres Administracions Públiques, amb totes les garanties de legalitat i seguretat. D'aquesta manera s'evita que els ciutadans hagin d'aportar documents que obrin en poder de les AAPP, donant així compliment als requisits de la Llei 11/2007.

Pot trobar més informació d'aquestes iniciatives en el CTT: Centres KZgunea , Passarel·la de Pagaments Mòbil , Interfície d'Interoperabilitat

  • Ciutadà
  • Empresa