accesskey_mod_content

Anàlisi de codi font en Servei de Diagnòstic en línia

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 maig 2011

S'acaba de posar en producció una nova versió del Servei de Diagnòstic en línia de la Comunitat Accessibilitat (http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidadesibilidad). Aquest servei permet la realització d'anàlisi d'accessibilitat web conformes a la norma UNEIX 139803 i a l'Observatori d'Accessibilitat Web.

Aquest servei es troba únicament disponible per als membres de la Comunitat Accessibilitat però tinguin en compte que qualsevol Administració Pública pot sol·licitar formar part de la Comunitat, seguint les instruccions descrites en la "Descripció General" de la Comunitat, i per tant fer ús del servei.

Amb els canvis ara introduïts el servei de diagnòstic on-line podrà usar-se també indicant el codi font de la pàgina a analitzar. Aquesta opció permet per tant:

  • Analitzar pàgines en les quals es requereixi una autenticació prèvia com pot ser el cas dels serveis de les seus electròniques.
  • Analitzar pàgines que únicament estiguin disponibles a través d'intranet.
  • Analitzar pàgines que encara no estiguin posades en producció.
  • Provar canvis en codi font abans d'introduir o implementar aquests canvis en el gestor de continguts.

D'aquesta manera s'amplien les opcions d'anàlisis i verificació de l'accessibilitat als portals web de l'administració possibilitant que pràcticament qualsevol tipus de pàgina pugui ser analitzada.

Esperem que els sigui de gran utilitat.

Per a més informació consulti: Comunitat Accessibilitat (Obre en nova finestra)

  • Accessibilitat
  • Centre de Transferència de Tecnologia