accesskey_mod_content

Segunda fase da campaña Administración Electrónica.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 maio 2011

En marcha a segunda fase da campaña de información e divulgación da administración electrónica.

@dministración. Todos os servizos na túa man

A secretaria de Estado para a Función Pública, Consolo Rumí e o delegado do Goberno en Andalucía, Luís García Garrido, presentaron hoxe en Almería a campaña nacional de información e divulgación para fomentar o uso dos servizos electrónicos da Administración Xeral do Estado (AGE) por parte da cidadanía e as empresas.

Coa lema “@dministración. Todos os servizos na túa man”, o Ministerio de Política Territorial e Administración Pública iniciou esta campaña o pasado 7 de marzo, e tras a paréntese electoral, renóvase co obxectivo de desenvolvela ata o mes de novembro.

A campaña ten como obxectivo dar un novo impulso ao uso dos servizos electrónicos e articúlase, entre outras accións, a través dun programa nacional de máis de 2.000 xornadas de divulgación para mostrar aos cidadáns de forma práctica, nas oficinas de expedición do DNIe e xefaturas de Tráfico, as posibilidades dos servizos electrónicos da administración. No caso de Andalucía, prevese a realización de 240 xornadas en todas as capitais de provincia desde hoxe e durante máis dun mes.

Un equipo de formadores mostrará os beneficios que supón o uso dos máis de 2.300 servizos da AGE que xa son accesibles telematicamente, e que representan o 99% dos trámites da administración estatal. Nestas sesións mostrarase, por exemplo, como utilizar o portal www.060.es(Abre en nova xanela) , onde están dispoñibles todos os servizos públicos electrónicos clasificados por materias e grupos de cidadáns. Ademais, está previsto que en todo o país entréguense de máis de 100.000 lectores de DNI electrónico e 140.000 folletos informativos sobre a iniciativa.

Tamén está prevista unha campaña publicitaria en liña, con anuncios en medios dixitais nos principais buscadores de Internet, así como promocións audiovisuais na canle Metro (Madrid e Barcelona) e no de Lotarías e Apostas do Estado (LAE).

Campaña de información e divulgación da administración electrónica.

  • O Ministerio de Política Territorial e Administración Pública pon en marcha a segunda fase da campaña de información e divulgación baixo a lema ‘@dministración. Todos os servizos na túa man’ para fomentar o uso dos servizos electrónicos entre a cidadanía
  • Na actualidade, o 99% dos trámites da Administración do Estado poden realizarse por medios electrónicos
  • En 2010, máis dun millón e medio de andaluces de entre 16 e 74 anos usaron a rede para comunicarse coas administracións públicas
  • España ocupa o noveno posto mundial e o quinto europeo neste ámbito, segundo o informe “e-Government 2010” da ONU

Seguro, rápido e sinxelo.

Coa e-Administración, os cidadáns obteñen información e acceden a servizos públicos electrónicos de forma segura, rápida, cómoda e sinxela desde calquera lugar e durante as 24 horas, os 365 días do ano. Desta forma, poténciase a eficacia das xestións, simplifícanse os procedementos burocráticos e redúcense tempos e cargas administrativas.

A través de internet pódense así realizar procedementos relacionados con certificados de vida laboral, nacemento, matrimonio e defunción, borradores da declaración da renda ou a pensión de xubilación. Tamén se pode solicitar a prestación por desemprego, acceder a ofertas de emprego, consultar datos do censo electoral ou os puntos do carné de conducir, así como realizar a declaración do IVE ou coñecer e efectuar os trámites administrativos para crear unha empresa, por citar só algúns exemplos.

No ámbito da vivenda, pódese solicitar unha nota simple da propiedade e consultar datos catastrais. Ademais, a e-Administración permite presentar denuncias ante a Policía e solicitar citas previas para a renovación do DNI e o pasaporte. Igualmente, os mozos poden optar a bolsas e axudas educativas.

Estes e outros servizos están dispoñibles en www.060.es www.060.es(Abre en nova xanela) . Desde esta páxina web pódese acceder tamén ao microsite da campaña http://masdestacados.060.es(Abre en nova xanela) cos 20 servizos máis solicitados polos cidadáns e cun espazo directo para acceder aos trámites e procedementos que máis demandan e utilizan.

Uso dos servizos telemáticos en Andalucía.

En 2010, máis dun millón e medio de persoas que residen en Andalucía usaron a rede para comunicarse coas administracións públicas, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Deles, o 42,5% fíxoo para obter información de páxinas web da Administración; o 25,5% para descargar formularios oficiais e o 18,7% para enviar formularios cubertos.

No ámbito empresarial andaluz, máis do 65% das empresas con conexión a internet interactuaron en 2009 coa Administración pública a través da rede. Delas, o 58,7% obtiveron información por medios electrónicos, o 60,5% descargaron formularios oficiais e case o 46% devolveron cuberta esta documentación.

En canto ao número de DNI-e expedidos, a nivel nacional xa hai máis de 21 millóns de cidadáns que teñen o novo cartón de identificación. A identificación dixital constitúe un dos alicerces da Administración Electrónica e garante á cidadanía plena confidencialidade e seguridade no desenvolvemento de procedementos e tramitacións dos servizos públicos.

Eapaña, entre os países máis avanzados.

O informe “e-Government” da ONU do 2010 revela que o desenvolvemento da Administración Electrónica en España rexistrou unha notable evolución nos últimos anos, que nos sitúa nunha destacada posición no contexto internacional. Do posto 39 que ocupaba o noso país en 2005 pasouse á novena posición mundial e a quinta a nivel europeo en e-Administración. O estudo mide o nivel de implantación de servizos electrónicos, desenvolvemento de infraestruturas de telecomunicacións, así como o capital humano cualificado nesta materia. O noso país sitúase ademais na quinta posición mundial en eficacia, funcionalidade e operatividade dos portais de servizos públicos de acceso telemático.

Por outra banda, a avaliación realizada pola Comisión Europea en decembro de 2010 confirma tamén o progreso dos servizos públicos telemáticos en España. Así, o nivel de dispoñibilidade e sofisticación dos 20 servizos electrónicos básicos supera a media da UE.

  • Servizos electrónicos