accesskey_mod_content

Se superen els quatre milions d'accessos a @signatura

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

29 març 2011

La plataforma @signa del MPTAP està experimentant un augment creixent de transaccions sol·licitades per organismes de totes les Administracions Públiques espanyols.

La plataforma @signa del MINHAP està experimentant un augment creixent de transaccions sol·licitades per organismes de totes les Administracions Públiques espanyols. Durant el mes de gener de 2011 s'ha aconseguit la xifra de quatre milions de transaccions.

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia