accesskey_mod_content

Nova versión do Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas (SSD-AAPP v4)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 febreiro 2011

A Comisión Permanente do Consello Superior de Administración Electrónica (CPCSAE), na súa reunión do día 16, aprobou a nova versión do Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas (SSD-AAPP v4)

Xunto coa aprobación da versión 4 do Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas (SSD-AAPP), o CPCSAE recomendou aos Vogais e ás Comisións Ministeriais de Administración Electrónica, a difusión e uso do produto nos seus Departamentos e promover a participación dos funcionarios no curso “o SSD-AAPP: Un marco de confianza e transparencia na toma de decisións das Administracións Públicas”, Código: 1279 que se impartirá o próximo mes maio, dentro do Plan de Formación 2011 do INAP(Abre en nova xanela) e cuxo prazo de inscrición finaliza o día 24 de febreiro.

A nova versión da ferramenta, está especialmente adaptada á Lei de Contratos do Sector Público, pero pode utilizarse en ámbitos funcionais diversos como a concesión de premios ou a valoración do cumprimento de obxectivos. É aplicable a todos os procesos de decisión nos que sexa necesario procedemento analítico e uns cálculos matemáticos que permitan a ordenación coherente de diferentes solucións ou alternativas, especialmente cando se requira a medición e agregación de variables heteroxéneas.

O SSD-AAPP v.4, de uso exclusivo para as Administracións Públicas, está dispoñible para plataformas Microsoft, Linux e Macintosh e proporciona funcionalidades avanzadas tales como a posibilidade de:

  • Facilitar que varias persoas, fisicamente dispersas, cooperen para resolver o mesmo problema, compartindo a información pública e preservando a privacidade da que sexa reservada.
  • Integrar no produto, tanto a metodoloxía de valoración, é dicir as pautas a seguir para resolver o problema, como as razóns ou observacións que cada avaliador alegue para apoiar cada unha das súas opinións.
  • Favorecer a supervisión e consolidación dos traballos parciais por parte do usuario responsable da toma de decisión.
  • Obter, de forma automática, un conxunto de informes que documentan e ilustran todas as fases do proceso de decisión, desde o deseño do problema ata a súa resolución final.

Co obxecto de simplificar a ferramenta SSD-AAPP, para esta nova versión, seleccionáronse só algunhas das técnicas de cálculo, das varias que se poden aplicar dentro da teoría da Decisión Multicriterio Discreta (DMD) que dá soporte a esta e ás anteriores versións.

O produto e a súa documentación, incluíuse dentro do Catálogo de Iniciativas do Centro de Transferencia de Tecnoloxía (CTT), que se aloxa no Portal da Administración Electrónica (PAe): SSD-AAPP .

Fonte: CPCSAE