accesskey_mod_content

Alliberament del client @signa

27 octubre 2010

La D.G. per a l'Impuls de l'Administració Electrònica, gestora de la plataforma @signa, ha alliberat el client de signatura electrònica

 

La D.G per a l'Impuls de l'Administració Electrònica, gestora de la plataforma @signa, ha alliberat com a programari de fonts obertes una de les peces fonamentals relacionades amb l'ús d'aquesta plataforma, el client de signatura electrònica d'@signatura. Que a més és una solució de referència per complir amb les mesures d'Identificació i autenticació descrites en el Capítol II de la Llei 11/2007 d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (LAECSP).
Concretament s'allibera l'última versió disponible del client, la versió 3.1. Aquest alliberament es realitza amb una llicència dual: GPL v3 i EUPL v1.
A més és important destacar que el client d'@signatura és el primer projecte del Centre de Transferència de Tecnologia que comença a utilitzar totes les capacitats del CTT com forja de desenvolupament col·laboratiu: fòrums, registres, repositori de codi (SVN), llistes de distribució de correu, etc. La Forja del CTT és l'entorn tecnològic en el qual es produeix aquest alliberament i en el qual es constituirà la comunitat desenvolupo entorn de/entorn d'aquest producte de fonts obertes.

Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General