accesskey_mod_content

Conveni en matèria de ciberseguretat entre el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i el Centre Criptològic Nacional

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 gener 2019

Logo CCN-CERT

El Conveni, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'1 de gener, recull les característiques i les responsabilitats de partida per al futur SOC de l'AGE

El Secretari General d'Administració Digital, Fernando de Pablo Martín, i el Secretari d'Estat Director del Centre Nacional d'Intel·ligència i Director del Centre Criptològic Nacional, Félix Sanz Roldán, han subscrit, amb data 21 de desembre de 2018, un Conveni en matèria de ciberseguretat entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i el Centre Nacional d'Intel·ligència.

L'objecte del Conveni consisteix a fixar els termes i l'abast de la col·laboració entre el Ministeri i el Centre Criptològic Nacional, en matèria de seguretat dels sistemes, serveis, i xarxes TIC de l'Administració i, en concret, la prestació de serveis de seguretat com una extensió del Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administració General de l'Estat (SOC de l'AGE).

D'aquesta forma, il Butlletí Oficial de l'Estat(Obre en nova finestra) va publicar el passat 1 de gener de 2019, la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica aquest Conveni.

En un moment decisiu en l'era de l'economia i la societat digital, en haver-hi una dependència i ús massiu de les TIC per al desenvolupament dels països, l'objecte del present Conveni consisteix a fixar els termes i l'abast de la col·laboració entre el MPTFP i el CCN, en matèria de seguretat dels sistemes, serveis, i xarxes TIC de l'Administració.

Es constituirà per a això un Centre d'Operacions de Ciberseguretat per al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública (d'ara endavant SOC del MPTFP), que operarà com una extensió del futur Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administració General de l'Estat ( SOC de l'AGE(Obre en nova finestra) ).

El MPTFP, en particular, la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) marcarà les directrius tècniques a aplicar i assumeix l'adreça estratègica.

Per la seva banda, el CCN assumeix, a nivell operatiu, la gestió i seguiment del servei de seguretat mitjançant el qual es milloraran les capacitats de vigilància i detecció d'incidents en els sistemes de la SGAD i s'optimitzarà la capacitat de reacció i resposta davant qualsevol atac, de conformitat amb els criteris i informació subministrada per la SGAD.

Amb tot això, el Centre Criptològic Nacional i el seu equip de resposta a incidents de seguretat de la informació (CCN-CERT), segueix sent fidel a la seva vocació i compromís de garantir un entorn digital segur/segur i segur/segur, segons les competències que li són atribuïdes pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i en el Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Seguretat