accesskey_mod_content

Qualsevol Administració Pública pot sol·licitar l'alta d'una solució reutilitzable en el directori de solucions del CTT perquè estigui a la disposició de la resta d'Administracions Públiques.

Per a això, identifiqui's en el PAe amb un usuari registrat de les Administracions Públiques i accedeixi a aquesta mateixa pàgina, Registre d'una solució. Una vegada identificat, en ella tindrà disponible un formulari per emplenar les dades de la solució que desitja donar de alta.

Quan la solució hagi estat aprovada se li notificarà al sol·licitant.

Consulti la Guia de publicació i llicenciament d'actius , preparada dins de l'àmbit de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, per conèixer totes les consideracions prèvies i passos a realitzar abans de procedir a sol·licitar l'alta de la solució: condicions de copyright i autoria, estudi de components, selecció de la llicència, preparació de l'actiu per a la distribució, etc.

En col·laboració amb Red.es s'ofereix un servei de consultes a través del com les AAPP podran formular qüestions relacionades amb programari lliure i el llicenciament de les seves solucions.

I per ajudar en el procés de preparació del codi font de la solució s'ofereix una eina d'ajuda per a la inclusió de capçaleres.

Consulti el document Manual d'Usuaris - Edició de Continguts - CTT-PAe , disponible a l'àrea àrea de descàrregues de la solució CTT per conèixer els detalls pràctics d'edició de la solució.

0 Comentaris

No hi ha comentaris