accesskey_mod_content

Comisión Europea – DGIT.

  • Programa ISA(Abre en nova xanela) : A Decisión 922/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de setembro de 2009 relativa ás solucións de interoperabilidade para as administracións públicas europeas (ISA) é a base legal do Programa ISA no período 2010-2015, para apoiar a cooperación entre as AA.PP. europeas co fin de posibilitar a prestación de servizos públicos electrónicos que apoien a aplicación de políticas e actividades comunitarias. O Comité ISA agarraches á Comisión, Dirección Xeral de Informática, na execución do Programa ISA.
  • CIO Network: Rede informal de intercambio de experiencias, coñecemento e boas prácticas entre responsables TIC das Administracións Públicas nacionais dos Estados membros e países asociados da Unión Europea.

Comisión Europea – DGCONNECT(Abre en nova xanela) .

  • Dixital Axenda for Europe High Level Group (HLG): Grupo de traballo da Comisión Europea referido a a Gobernación da Axenda Dixital e a oordinación de iniciativas en EE.MM. para consecución dos seus obxectivos.
  • eGovernment Action Plan HLG: ten por finalidade asesorar á Comisión Europea nas actuacións en materia de administración electrónica a nivel Europeo, está composto por representantes dos distintos países e reúnese periodicamente para acordar as políticas europeas nesta materia. A súa orixe remóntase ao ano 2004 cando se crea na DGINFSO da Comisión Europea unha unidade encargada do desenvolvemento da administración electrónica en Europa e ao Plan de Acción i2010.
  • Proxectos CIP(Abre en nova xanela) : O programa CIP nace da Decisión 1639/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de outubro de 2006 establecendo un Programa Marco para a competitividade e a innovación desde 2007 ata 2013. Ten por obxecto estimular unha maior penetración de servizos innovadores baseados no TIC e o aproveitamento dos contidos dixitais en toda Europa polos cidadáns, os gobernos e as empresas, especialmente a PEME. Pode consultar máis información respecto diso en: " Proxectos CIP con participación española ".
  • EUgo Network(Abre en nova xanela) : creouse a partir do grupo de expertos para a implementación do PSCs por proposta da DX Internal Market & Services que é quen preside todas as reunións. A súa creación como grupo de traballo permanente no 2009 ten como obxectivo o seguimento e mellora do PSCs cara ao que se denominou PSCs de 2ª xeración recollido na Axenda Dixital e no Plan Europeo 2011-2015.

Consello da Unión Europea.

  • Grupo de Traballo de Telecomunicacións e Sociedade da Información: O grupo de traballo do Consello da UE de telecomunicacións e de servizos da sociedade da información examina as propostas lexislativas da Comisión relacionadas con cuestións tales como o uso de telecomunicacións na Administración, a seguridade da información, a protección de datos de carácter persoal, os servizos da sociedade da información e da administración electrónica.

0 Comentarios

Non hai comentarios