accesskey_mod_content

Organización

Imaxe organigrama

Neste apartado, ofrécese unha imaxe global do escenario que se configura dentro do sector público para o desenvolvemento da Administración Electrónica. Nel descríbense brevemente os axentes que ostentan a competencia e responsabilidade de impulsar este movemento nos distintos ámbitos territoriais, así como un maior detalle da súa regulación e funcións.