accesskey_mod_content
logo OBSAE

CRUE - Conferencia de Reitores das Universidades Españolas

A Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) é unha asociación sen ánimo de lucro formada por un total de 75 universidades españolas: 50 públicas e 25 privadas. A Comisión sectorial de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE-TIC) vén elaborando desde 2005 estudos que teñen como obxectivo a análise e planificación estratéxica das universidades españolas. Nestes informes recóllese, mediante a evolución dun conxunto de indicadores maioritariamente cuantitativos, o estado do Sistema Universitario Español en relación co TIC e a Administración Electrónica.

 • UNIVERSITIC 2020:

  01 xuño 2021

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2017:

  01 outubro 2018

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas 2016

  25 outubro 2016

  Informe que recolle o estado de implantación da administración electrónica nas universidades españolas.

 • UNIVERSITIC 2015:

  01 abril 2016

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas 2015:

  26 outubro 2015

  Informe que recolle o estado de implantación da administración electrónica nas universidades españolas.

 • UNIVERSITIC 2014:

  12 xuño 2015

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2013:

  01 decembro 2013

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2012:

  01 setembro 2012

  Descrición, xestión e goberno das TI no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2020:

  01 xuño 2021

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2017:

  01 outubro 2018

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas 2016

  25 outubro 2016

  Informe que recolle o estado de implantación da administración electrónica nas universidades españolas.

 • UNIVERSITIC 2015:

  01 abril 2016

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas 2015:

  26 outubro 2015

  Informe que recolle o estado de implantación da administración electrónica nas universidades españolas.

 • UNIVERSITIC 2014:

  12 xuño 2015

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2013:

  01 decembro 2013

  Situación actual do TIC no sistema universitario español

 • UNIVERSITIC 2012:

  01 setembro 2012

  Descrición, xestión e goberno das TI no sistema universitario español