accesskey_mod_content

O Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) publica cunha periodicidade mensual un boletín de indicadores relevantes con aqueles datos máis destacados da Administración Electrónica en España, recompilados entre os que elabora o propio Observatorio, así como por terceiros. Este boletín ofrécese en formato procesable XLSX e en formato PDF, o cal inclúe ademais dos cadros de datos, numerosos gráficos e táboas, que mostran de maneira visual os datos máis relevantes e sobre os que se ofrece ademais información segmentada por idades, sexo, estudos, estrutura organizativa, etc.

Pódense descargar os boletíns nas seguintes ligazóns:

Os boletíns publícanse tamén en versión en inglés:

Están así mesmo dispoñibles cada mes na sección Indicadores relevantes de OBSAE .

Para boletíns anteriores a 2021 pode consultar a páxina de históricos históricos . Máis detalles en DATAOBSAE DATAOBSAE .