accesskey_mod_content

Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa 2020

O Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa é elaborado anualmente polo Portal Europeo de Datos desde 2015. Este informe avalía o nivel de madurez en datos abertos dos Estados Membros da UE, xunto cos países pertencentes á EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suíza), o que lles axuda a identificar posibles áreas de mellora ao facilitar a súa comparación con outros países.

Na edición de 2020, España mantén o segundo posto do ranking global, situándose no grupo dos Trend-Setters (creadores de tendencias).

Gráfico explicado no parágrafo anteriorDo catro dimensións analizadas, España destaca especialmente na dimensión “Impacto”, onde consegue a máxima puntuación.

Gráfico explicado no parágrafo posterior

Resáltase no indicador “Impacto político” desta dimensión a publicación en 2020 do informe “As Administracións Públicas ante a reutilización da información pública“, onde se mide o impacto dos datos abertos no sector público; o “Datahub Enerxético” de Castela e León, un cadro de mando que mostra o consumo enerxético dos centros públicos desta Administración Autonómica; e o mapa en liña interactivo de delincuencia en Cataluña con datos desde 2011 ata a actualidade.

Gráfico explicado no parágrafo posterior

En canto ao indicador “Uso do Portal”, da dimensión “Portal”, destácase de España o uso dun conxunto de ferramentas de análises web, de análise de redes sociais e de impacto social, así como de posicionamento web, para analizar diferentes aspectos do uso do portal. Nesta mesma dimensión, na indicador “Sustentabilidade do Portal”, resáltase como práctica interesante de España  a creación dun cadro de mando amigable que proporciona unha visión global das cifras do portal mediante gráficos interactivos.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas