accesskey_mod_content

O Índice Global de Innovación presenta as tendencias globais e os resultados en innovación de 131 economías. A última edición, outorga a España unha puntuación de 45,6 puntos e a 30ª posición dos 131 países analizados.

Gráfico explicado no parágrafo anterior

O índice descomponse en 7 alicerces: Institucións, Capital humano e investigación, Infraestruturas, Sofisticación do mercado, Sofisticación do negocio, Coñecemento e resultados tecnolóxicos, Resultados creativos.

Centrándonos no bloque Infraestruturas e dentro deste, na categoría Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC),  o subpilar TIC está formado á súa vez por 4 subíndices: acceso ao TIC, uso do TIC, servizos de Administración en liña e participación en liña dos cidadáns.

Gráfico explicado no parágrafo posterior

En materia de Infraestruturas para a innovación, España ocupa a 7ª posición, conseguindo na categoría Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) o 16º posto. Entre as subcategorías do TIC, España destaca especialmente en Participación en liña, na que obtén a 5ª praza do ranking, cunha puntuación de 98,3 sobre 100, e en Administración electrónica, na que se sitúa no posto 16.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas