accesskey_mod_content

Estudo sobre Goberno Electrónico 2020 (ONU)

A enquisa sobre goberno electrónico de Nacións Unidas elabórase cada dous anos, e avalía aos 193 Estados Membros en termos de Administración Dixital.

Este informe analiza o desenvolvemento da Administración Electrónica, a partir de o Índice de Desenvolvemento da Administración Electrónica da ONU (E-Government Development Index, EGDI). O EGDI é un índice composto de 3 subíndices, que analiza  tres dimensións: a idoneidade das infraestruturas de telecomunicacións (TII), as capacidades dos recursos humanos para promover e usar o TIC (HCI), e a dispoñibilidade de contidos e servizos en liña (OSI).

O informe tamén inclúe un índice suplementario, o Índice de E-participación (EPI), que avalía o uso dos servizos en liña por parte dos gobernos para proporcionar información aos seus cidadáns, interactuar con eles, e involucralos no proceso de toma de decisións e no codiseño dos servizos, mediante consultas en liña.

Na Enquisa de Goberno Electrónico 2020 España figura no grupo de países con moi alto rendemento no Índice de Desenvolvemento da Administración Electrónica (EGDI), ao obter unha puntuación no EGDI superior a 0.75, mantendo o posto número 17 no ranking global.

O informe indica que todos os países no grupo de moi alto rendemento demostraron consistencia e progreso nas diferentes áreas das súas estratexias de política dixital, e na coordinación e implementación dos seus servizos públicos dixitais.

Dentro do ámbito dos países da UE España sitúase na sétima posición.

O estudo proporciona, adicionalmente, unha  avaliación do goberno electrónico a nivel local, analizando as 100 cidades máis poboadas do mundo (incluíndo só una por país), a través de o Índice de Servizo En liña Local (LOSI) que avalía o desenvolvemento da administración electrónica a nivel local, a través dos portais oficiais. Neste índice, a cidade de Madrid aparece na primeira posición do ranking, a o estar en o primeiro posto nas categorías de provisión de contidos, provisión de servizos e participación, e o segundo posto na categoría de tecnoloxía.

Ao longo do informe, insístese na oportunidade que a dixitalización do sector público supón para o logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e da Axenda 2030.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas