accesskey_mod_content
OBSAE

A Comisión de Estratexia TIC, de acordo con o disposto no Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE(Abre en nova xanela) , ten entre as súas funcións “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital". Deste xeito dáse continuidade ao labor do Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) iniciada xa co antigo Consello Superior de Administración Electrónica segundo o disposto no Real Decreto 589/2005.

No seu labor de análise e difusión da situación da Administración Electrónica en España o OBSAE:

 • Sintetiza, analiza e publica indicadores de Administración electrónica.
 • Realiza estudos periódicos (xeralmente anuais) e publica os seus resultados en informes que avalían o grao de desenvolvemento da Administración Electrónica e a implantación e uso do TIC nas Administracións Públicas considerando os diferentes ámbitos administrativos.
 • Publica trimestralmente un boletín cunha recompilación de diversas fontes dos principais indicadores da Administración Electrónica en España.
 • Publica mensualmente notas técnicas sobre aspectos concretos do desenvolvemento da Administración Electrónica.
 • Tamén publica ocasionalmente estudos temáticos sobre aspectos concretos da Administración Electrónica e artigos publicados en medios de comunicación e foros especializados.
 • Colabora con entidades internacionais como a Comisión Europea, o OECD e a ONU para a definición e posterior medición das actuacións españolas en diferentes estudos internacionais.

As Comisións Ministeriais de Administración Dixital , as Comunidades Autónomas e a FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias), estas últimas no marco da Comisión Sectorial de Administración Electrónica cooperan co Observatorio nas súas actividades.

2 Comentarios

 • e-administrador 27/01/2011 ás 00:27

  E ao Pobo, pan yyy... unha campaña nas principais canles de TV informando sobre o fácil que é utilizar o e-DNI e as vantaxes que ten sacarlle proveito á e-admón. Todo o mundo utiliza internet, pero o medo e as dificultades técnicas necesitan un IMPULSO de "a pé" masivo. De nada serve, ou de pouco, dedicar tantos recursos ao eDNI se as cifras móstrannos que o cidadán medio non o utiliza. Parabén, por certo, creo que se está facendo moi ben a parte do meu comentario anterior.

 • javierrodriguezh 11/01/2011 ás 10:50

  Desde o meu punto de vista, a mellor forma de valorar a eficacia da implantación da sociedade da información é coñecer para cada procedemento que porcentaxe do procedemento é electrónico e cal por outros métodos. Da forma na que se expoñen as cifras agora non é posible determinar que administracións están a traballar mellor. Desde o punto de vista do cidadán e, o que é peor, desde o punto de vista da xestión o procedemento actual é inútil.

 

Outros Observatorios de Administración ElectrónicaOutros Observatorios de Administración Electrónica