accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Materiais de axuda

 • Preguntas Frecuentes

  Esta sección ofrece un conxunto de Preguntas Frecuentes sobre deseño e desenvolvemento accesible de diferentes contidos web. Toda esta sección está preparada considerando as indicacións e terminoloxías da norma UNE 139803:2012

 • Guías Prácticas

  Nesta sección recóllense diferentes guías ou/e manuais que pretenden ser unha axuda para a xestión e mantemento da accesibilidade nos portais web da Administración. Todas estas guías están a coordinarse e preparando dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web.

 • Vídeos divulgativos

  Nesta sección recóllense diferentes vídeos que pretenden ser unha axuda para todas as administracións públicas na implantación de Real Decreto 1112/2018 así como para fomentar o uso do servizo de diagnóstico en liña dispoñible na Comunidade Accesibilidade. Todos estes vídeos preparáronse dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web.

 • Accesibilidade de aplicacións móbiles (apps)

  Materiais para axudar a desenvolvedores/avaliadores de aplicacións móbiles (apps) en materia de accesibilidade ao longo de todo o ciclo de vida dunha aplicación.

 • Accesibilidade en PDFs e documentos ofimáticos

  A accesibilidade dos contidos dispoñibles en internet implica tamén aos documentos PDF e ao resto de documentos enlazados desde o HTML. Por tanto, é necesario asegurar que tanto os documentos ofimáticos como os seus PDFs derivados sexan accesibles.