accesskey_mod_content

Estratègies

En un moment de continus canvis, en els quals l'eficiència i la competitivitat dels organitzacions són la base de l'economia, un gran nom de països han engegat diverses iniciatives orientades a la revisió dels seves formis de treball, amb l'objectiu de minimitzar els costos en termes econòmics i/o socials que els administracions imposen a ciutadans i empreses.

Estratègies en Administració electrònica

En els últims anys, particularitzant per a l'àmbit estatal, els actuacions empreses han estat molt importants en totes els administracions, nacional, autonòmica i local. Cadascuna dels administracions te els seves estratègies però els objectius en totes dobles eles són molt similars. No així, el nivell d'avanç i desenvolupament dels serveis electrònics. L'Administració General de l'Estat ha estat una dels pioneres a desenvolupar i implantar serveis telemàtics, però l'impuls decidit cap a l'administració electrònica és concreta amb el pla Modernitza i és contínua a través dels diferents plans estratègics sota els quals és llancen els diferents iniciatives. El camí recorregut per l'administració electrònica per als CCAA ha estat molt heterogeni però, no obstant això, la tendència en totes dobles eles ha seguit la mateixa trajectòria. Aquesta secció revisarà els principals accions que els diferents administracions públiques estan realitzant per impulsar l'administració electrònica i l'estat en l'en el qual és troben.

0 Comentaris

No hi ha comentaris