content _ mod _ accesskey

Europar batasuneko araudia

  • Europar batasuneko xedapenak

    Aukeratu diren lege xedapenak europar batasunaren aldizkari ofizialean argitaratuta (EBAO), L Batzuk (Legeria), inguruan: Elkarreragingarritasuna eta zerbitzu publikoak administrazio elektronikoaren europako, Nortasuna eta sinadura elektronikoa, informazio - eta sareen segurtasuna, acesibilidad, sektore publikoaren urteko datuak erabili, kontratazioa eta faktura elektronikoa, datu pertsonalen babesa, tartea: Erabakia, Zuzentarauak, Erregelamenduak.

  • Comunicaciones e informaciones procedentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea

    Selección de actos y documentos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), Serie C (Comunicaciones e informaciones).En su mayor parte documentos COM –de la Comisión Europea– acerca de: Planes estratégicos en la economía digital, Planes de acción de administración electrónica, Interoperabilidad, Servicios públicos europeos de administración electrónica, Identidad y firma electrónica, seguridad, acesibilidad, reutilización.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia