accesskey_mod_content

Lexislación do Principado de Asturias

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma do Principado de Asturias.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consellería de Emprego, Industria e Turismo

07 agosto 2018

Decreto 37/2018, do 18 de xullo, de organización e desenvolvemento dos instrumentos de funcionamento das tecnoloxías da información e as comunicacións e da seguridade da información da Administración do Principado de Asturias e o seu sector público. BOPA: núm. 183 de 07/08/2018

 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Xunta Xeral (Parlamento)

22 decembro 2016

Normas de política de xestión de documentos electrónicos da Xunta Xeral do Principado de Asturias (Parlamento)(B4201/2016/1) Boletín Oficial da Xunta Xeral. Serie C réxime interior. Núm. 25 de 22/12/2016

 • NOTA: Aplícase a todos os documentos e expedientes recibidos ou producidos pola Cámara, os seus órganos e as persoas ao servizo do Parlamento no desempeño do seu cargo, incluíndo os documentos convencionais que coexistan cos electrónicos.

 • icona frecha  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consellería de Presidencia e Participación Cidadá

31 marzo 2016

Resolución do 22 de marzo de 2016, da Consellería de Presidencia e Participación Cidadá, pola que se aproba a Política de Xestión de Documentos do Principado de Asturias. BOPA: núm. 74 de 31/03/2016

 • NOTA: A Política de Xestión de Documentos do Principado de Asturias (PGD_PA) comprende o conxunto de directrices, no ámbito da Administración do Principado de Asturias, Organismos Autónomos e Entes Públicos, para a produción e xestión de documentos administrativos auténticos, fiables e dispoñibles ao longo do tempo, de acordo con as funcións e actividades que lles son propias.

 • icona frecha  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consellería de Emprego, Industria e Turismo

15 novembro 2016

Resolución do 10 de novembro de 2016, da Consellería de Emprego, Industria e Turismo, pola que se aproba a política de firma electrónica e certificados do Principado de Asturias. BOPA: núm. 265 de 15/11/2016

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO de ASTURIAS. Xunta Xeral do Principado de Asturias

09 outubro 2013

Normas de aplicación do e-Parlamento sobre o Rexistro electrónico da Xunta Xeral do Principado de Asturias e documentos e expedientes electrónicos. En: BOLETÍN OFICIAL 9 de outubro de 2013, IX LEXISLATURA Núm. 480, Serie B Actividade non Lexislativa.

 • NOTA: A Xunta Xeral do Principado de Asturias é o Parlamento dos asturianos.

  Co fin de dotar ao e-Parlamento na Xunta Xeral dun marco xurídico de seguridade e garantías, a Mesa, ao amparo do artigo 37.1 a) do Regulamento da Cámara, aproba as seguintes Normas: Capítulo I: Normas Xerais

  Artigo 1. Ámbito de aplicación: as presentes Normas son aplicables aos escritos, documentos e expedientes de índole parlamentaria referidos no Regulamento da Xunta Xeral. Artigo 2. Sede electrónica: créase a sede electrónica da Xunta Xeral do Principado de Asturias, accesible a través do seu portal corporativo no enderezo electrónico: http://www.jgpa.es(Abre en nova xanela) .

 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consellería de Administracións Públicas e Portavoz do Goberno

09 febreiro 2009

Resolución do 9 de xaneiro de 2009, da Consellería de Administracións Públicas e Portavoz do Goberno, pola que se publican os procedementos adaptados para a transmisión tecnolóxica e automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE e Certificado de Empadroamento para o exercicio do dereito 6.2 b) da lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos BOPA: 09/02/2009

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consellería de Administracións Públicas e Portavoz do Goberno

02 decembro 2008

Decreto 115/2008, do 20 de novembro, de modificación do Decreto 111/2005, do 3 de novembro, sobre rexistro telemático BOPA: 02/12/2008

 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO DE ASTURAS. Consellería de Economía e Administración Pública

24 novembro 2005

Decreto 111/2005, do 3 de novembro, sobre rexistro telemático.
Nota: Modificado en senllas Resolucións publicadas no BOPA de 21/7/2006 e en BOPA: 23/11/2007 BOPA: 24/11/2005

 • Servizos electrónicos