accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade Autónoma da Rioxa

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma da Rioxa.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

A Rioxa. [Lei 5/2014, de administración electrónica e simplificación administrativa]

22 outubro 2014

Lei 5/2014, do 20 de outubro, de administración electrónica e simplificación administrativa. BOR: Núm. 31 de 22/10/2014

 •  NOTA: Derroga Lei 3/2002, do 21 de maio, para o desenvolvemento da firma electrónica

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

A Rioxa. [Lei 3/2014, de transparencia]

17 setembro 2014

Lei 3/2014, do 11 de setembro, de Transparencia e Bo Goberno da Rioxa. BOR: Núm 115, de 17/09/2014

 • Goberno aberto

A Rioxa. Consellería de Administración Pública e Facenda

08 outubro 2014

Decreto 40/2014, do 3 de outubro, polo que se aproba a Política de Seguridade da Información da Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa. BOR: Núm. 125 de 08/10/2014

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

A Rioxa. Consellería de Administración Pública e Facenda

21 decembro 2012

Decreto 69/2012, do 14 de decembro, polo que se regulan as comunicacións e notificacións electrónicas no Sector Público da Comunidade Autónoma da Rioxa. BOR: Núm.156 de 21/12/2012 

 • Servizos electrónicos

A Rioxa. Consellería de Administración Pública e Facenda

12 setembro 2012

Orde 14/2012, do 4 de setembro, da Consellería de Administración Pública e Facenda pola que se regula o Catálogo de Procedementos Administrativos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma da Rioxa e dos seus Organismos Públicos. BOR: Núm. 111 de 12/09/2012 

 • Art. 4: Publicidade: Os procedementos externos do Catálogo de procedementos faranse públicos e poderán consultarse na sede Electrónica do Goberno da Rioxa, www.larioja.org (Abre en nova xanela) e resto de sedes electrónicas dos organismos públicos. 

 • Servizos electrónicos

A Rioxa. Consellería de Administracións Públicas e Polítca Local

22 xaneiro 2010

Decreto 2/2010, do 15 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 57/2006(Abre en nova xanela) , do 27 de outubro, polo que se regula a atención ao cidadán na Comunidade Autónoma da Rioxa. BOR Núm. 9 de 22/01/2010

 • Cidadán

A Rioxa. Consellería de Presidencia

15 xullo 2008

Decreto 47/2008, do 11 de xullo, polo que se regula o Boletín Oficial da Rioxa. BOR: Núm. 93 de 15/07/2008 

 • Nota: Desde o 1 de agosto 2008 o Boletín Oficial da Rioxa só se publica en formato electrónico, suprimíndose a edición en papel.

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

A Rioxa. Consellería de Administracións Públicas e Política Local

09 novembro 2004

Decreto 58/2004, do 29 de outubro, polo que se regula o Rexistro no ámbito da Administración Xeral da Comunidade Autónoma da Rioxa e os seus Organismos Públicos. BOR: Núm 144 de 09/11/2004

 • Servizos electrónicos

A Rioxa. Consellería de Desenvolvemento Autonómico e Administracións Públicas

20 decembro 2001

Orde 159/2001, do 11 de decembro, pola que se aproba a Guía de Estilo do Portal da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rioxa. BOR: Núm. 152 de 20/12/2001

 • Infraestruturas e servizos comúns