accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma das Illes Balears

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma das Illes Balears.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

ILLES BALEARS. Consello de Goberno

03 decembro 2016

Decreto 70/2016, do 2 de decembro, da Comisión de Inmersión Dixital e do Grupo Técnico de Inmersión Dixital. BOIB núm. 152 de 03/12/2016

 • NOTA: A Comisión de Inmersión Dixital ten como obxectivo impulsar politicamente e institucionalmente a adaptación da Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears á normativa estatal que regula a administración electrónica.

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

ILLES BALEARS. Consello de Goberno

14 febreiro 2013

Acordo do Consello de Goberno do 8 de febreiro de 2013 relativo ao fomento da transparencia e a publicidade activa da información na Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears. BOIB: Núm. 22 de 14/02/2013

 • Goberno aberto

ILLES BALEARS. [Lei 4/2011, de boa administración]

09 abril 2011

Lei 4/2011, do 31 de marzo, da boa administración e do bo goberno das Illes Balears. BOIB: 09/04/2011

 • Goberno aberto

ILLES BALEARS. Consellería de Presidencia

13 novembro 2010

Decreto 113/2010 do 5 de novembro, de acceso electrónico aos servizos públicos da Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears. BOIB Núm. 165 de 13/11/2010

 • NOTA: Capítulo II: Sede electrónica.- Capítulo III: O rexistro electrónico da Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears.- Capítulo IV: Presentación de escritos, solicitudes e comunicacións no rexistro electrónico da Administración.- Capítulo V: Comunicacións interorgánicas e interadministrativas. DERROGA: O Decreto 14/2007, do 9 de marzo,(Abre en nova xanela) polo que se regulan os rexistros telemáticos e as notificacións telemáticas da Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears.

  b) Os artigos 5 e 7 do Decreto 107/2006, do 15 de decembro(Abre en nova xanela) , de firma electrónica

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

ILLES BALEARS. Consellería de Economía, Facenda e Innovación

26 decembro 2006

Decreto 107/2006, do 15 de decembro, polo cal se regula o uso da Firma Electrónica no ámbito das Illes Balears. BOIB: 26/12/2006

 • Identidade e Firma electrónica