accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Cataluña

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Cataluña.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CATALUÑA. Departamento de Políticas Dixitais e Administración Pública

06 agosto 2020

Decreto 76/2020, do 4 de agosto, de Administración dixital. DOGC: núm. 8195, de 06/08/2020

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Seguridade

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

11 xuño 2015

Decreto 95/2015, do 9 de xuño, polo que se regula o Rexistro do sector público local de Cataluña. DOGC: núm. 6890 de 11/06/2015

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

17 abril 2015

Orde GRI/79/2015, do 10 de abril, pola que se regula o Rexistro electrónico xeneral da representación. DOGC: núm. 6853, de 17/04/2015

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

CATALUÑA [ Lei 19/2014, de transparencia]

31 decembro 2014

Lei 19/2014, do 29 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. DOGC: núm. 6780, de 31/12/2014

 • Goberno aberto

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

01 xullo 2014

Resolución GRI/1487/2014, do 20 de xuño, pola que se dá publicidade ao Acordo do Goberno do 3 de xuño de 2014, polo que se encarga ao Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais, mediante a Secretaría de Administración e Función Pública e o Consello para o Impulso e a Ordenación da Reforma da Administración, o deseño, o desenvolvemento, a gobernación e o impulso definitivo do plan de reforma da Administración da Xeneralidade de Cataluña e do seu sector público. DOGC: núm. 6654 de 01/07/2014

 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Departamento de Economía e Coñecemento

15 marzo 2012

Orde ECO/58/2012, do 22 de febreiro, de modificación da Orde ECF/313/2008, do 23 de xuño, pola que se aproba a aplicación da Plataforma de servizos de contratación pública, e incorpórase o servizo de sobre dixital. DOGC: 15/03/2012

 • Infraestruturas e servizos comúns

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

14 abril 2011

Decreto 309/2011, do 12 de abril, polo que se regula o Consello para o Impulso e a Ordenación da Reforma da Administración. DOGC: 14/04/2011

 • NOTA: no seu artigo 4: A Comisión para o Impulso dos Medios Electrónicos na Administración

 • Infraestruturas e servizos comúns

CATALUÑA. [Lei 29/2010, uso dos medios electrónicos no sector público]

06 agosto 2010

Lei 29/2010, do 3 de agosto, do uso dos medios electrónicos no sector público de Cataluña = Llei 29/2010, do 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics ao sector públic de Catalunya. DOGC: núm. 5687, de 06/08/2010, e BOE: núm. 217, de 07/09/2010

 • NOTA: trata tamén esta lei da misión do Consorcio Administración Aberta Electrónica de Cataluña (Consorci AOC) e da Axencia Catalá de Certificación.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Administracións Públicas

16 abril 2009

Decreto 56/2009, do 7 de abril, para o impulso e o desenvolvemento dos medios electrónicos na Administración da Xeneralidade. [Disposición derrogada] DOGC: 16/04/2009

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos