accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Aragón

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Aragón.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

ARAGÓN [Lei 1/2021, do 11 de febreiro, de simplificación administrativa]

23 febreiro 2021

BOA: núm. 39 de 23/02/2021

 • NOTA: Esta lei promove unha nova cultura do sector público no marco da Estratexia Aragonesa para a Recuperación Social e Económica(Abre en nova xanela) . Os principios de bo goberno e boa administración, entre moitos outros, establécense como marco de todas as actuacións do conxunto do sector público da Comunidade Autónoma de Aragón.
 • Esta lei alíñase cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030. A folla de ruta que establece a Axenda 2030 en Aragón(Abre en nova xanela) facía un Aragón máis verde, máis social e dixital impúlsase pola simplificación e axilización na acción da Administración da Comunidade Autónoma que activa esta nova Lei.
 • Goberno aberto

ARAGÓN. Departamento de Innovación, Investigación e Universidade

28 xuño 2018

Decreto 90/2019, do 18 de xuño, do Goberno de Aragón, polo que se aproban as directrices de interoperabilidade e reutilización de datos para a súa apertura no punto de acceso de datos abertos do Goberno de Aragón. BOA: núm. 125 de 28/06/2019

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

ARAGÓN. Departamento de Innovación, Investigación e Universidade

07 febreiro 2019

Decreto 18/2019, do 30 de xaneiro, do Goberno de Aragón, polo que se aproban os Estatutos da Entidade Pública Aragonesa de Servizos Telemáticos. BOA: núm. 26 de 07/02/19

 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Departamento de Innovación, Investigación e Universidade

14 abril 2016

Decreto 38/2016, do 5 de abril, do Goberno de Aragón, polo que se aproba a Política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón e dos seus Organismos Públicos. BOA: núm. 71 de 14/04/2016

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Seguridade

ARAGÓN. Departamento de Facenda e Administración Pública

10 xuño 2015

Orde do 15 de maio de 2015, do Conselleiro de Facenda e Administración Pública, pola que se regula a emisión da firma electrónica, baseada no certificado de empregado público, polos Altos cargos e empregados públicos da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón. BOA: núm. 109 de 10/06/2015

 • Identidade e Firma electrónica

ARAGÓN [Lei 8/2015, de Transparencia de Aragón]

10 abril 2015

Lei 8/2015, do 25 de marzo, de Transparencia da Actividade Pública e Participación Cidadá de Aragón. BOA: núm. 68 de 10/04/2015

 • Goberno aberto

ARAGÓN. Departamento de Presidencia

15 abril 2011

Decreto 81/2011, do 5 de abril, que modifica o Decreto 228/2006, de 21-11-2006, do Goberno de Aragón, polo que se crea o Rexistro Telemático da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón, regúlase a tramitación de procedementos administrativos por medios electrónicos e establécense outras medidas en materia de Administración Electrónica. BOA: núm. 76, de 15/04/2011

 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Departamento de Presidencia

19 agosto 2009

Orde do 29 de xullo de 2009, do Conselleiro de Presidencia, pola que se dá publicidade ao acordo do 21 de xullo de 2009 do Goberno de Aragón polo que se aproba o Plan de Administración Electrónica da Comunidade Autónoma de Aragón. BOA: núm. 160 de 19/08/2009

 • NOTA: é un ficheiro pdf de 203 p. impresas no que se inclúe o texto completo do "Plan de Administración Electrónica do Goberno de Aragón"

 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Departamento de Presidencia

16 xaneiro 2009

Orde do 30 de decembro de 2008, do Conselleiro de Presidencia, pola que se crea o Catálogo de modelos normalizados de solicitudes e comunicacións dirixidas á Administración da Comunidade Autónoma de Aragón. BOA: núm. 10 de 16/01/2009

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ARAGÓN. Departamento de Presidencia e Relacións Institucionais

15 decembro 2006

Decreto 228/2006, do 21 de novembro, do Goberno de Aragón, polo que se crea o Rexistro Telemático da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón, regúlase a tramitación de Procedementos Administrativos por medios electrónicos e establécense outras medidas en materia de administración electrónica. BOA: núm. 143 de 15/12/2006

 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Departamento de Presidencia e Relacións Institucionais

05 xuño 2006

Decreto 129/2006, do 23 de maio, do Goberno de Aragón, polo que se regulan as relacións da administración da Comunidade Autónoma de Aragón co seu persoal mediante o uso de redes telemáticas e créase o Directorio Electrónico Unico. BOA: núm. 63 de 05/06/2006

 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Departamento de Presidencia e Relacións Institucionais

06 novembro 2002

Decreto 325/2002, do 22 de outubro, do Goberno de Aragón, polo que se regula o Portal de Servizos do Goberno de Aragón na rede Internet. BOA: núm. 131 de 06/11/2002

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ARAGÓN [Lei 7/2001, do 31 de maio, Entidade Pública Aragonesa de Servizos Telemáticos]

01 maio 2001

Lei 7/2001, do 31 de maio, de creación da Entidade Pública Aragonesa de Servizos Telemáticos. BOA: núm. 67 de 31/05/01

 • Servizos electrónicos