accesskey_mod_content

Les tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades als processos electorals

Logo de Tecnimap 2010

La introducció de les TIC en els processos electorals dota a aquests d'agilitat i eficiència. No obstant això, donada la importància democràtica de les cites electorals, és necessari que aquesta introducció es realitzi amb les pertinents salvaguardes de seguretat, confiança i transparència

Línia 4: Iniciatives legals i tècniques

Dijous, 8 d'abril - Sessió 9 - 12:30 - 14:30 - Sala B

La introducció de les TIC en els processos electorals dota a aquests d'agilitat i eficiència. No obstant això, donada la importància democràtica de les cites electorals, és necessari que aquesta introducció es realitzi amb les pertinents salvaguardes de seguretat, confiança i transparència. El correcte exercici del dret de sufragi és l'essència de la democràcia, d'aquí la necessitat d'extremar les cauteles per assegurar, de forma indubtable, la neteja del procés sense minvament dels seus evidents i enormes avantatges. El Ministeri de l'Interior com a Departament competent per raó de la matèria lidera les iniciatives en aquest camp. Cal incorporar les millores tècniques i avanços que garanteixin la transparència, seguretat, fiabilitat i auditabilidad de tots els elements, processos i resultats i que qualsevol novetat en aquest àmbit sigui coneguda àmpliament pels ciutadans i les administracions públiques. Veure més 

Moderador:

D. Justo Zambrana Pineda. Sotssecretari, Ministeri de l'Interior

Ponents:

  • D. Ángel Ros Domingo. Alcalde de Lleida i President de la Comissió de Societat de la Informació i Noves Tecnologies de la FEMP, Ajuntament de Lleida
  • D. Adolfo Hernández Lafuente. Director General de Política Interior, Ministeri de l'Interior
  • D. Luis Roldán Alegre. Director General d'Organització, Inspecció i Serveis Governo d'Aragó
  • D. Jose Luis Viedma Lozano. Sotsdirector General de l'Oficina del Cens Electoral, Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Economia i Hisenda


Resum de la sessió(Obre en nova finestra)