accesskey_mod_content

Guías de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI) na colección "administración electrónica"

Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da administración (2ª ed.) (2017)

01 maio 2017

Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 2ª edición electrónica, maio de 2017. Edita, © Ministerio de Facenda e Función Pública. SGT. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 ficheiro PDF de 59 p. (Colección: administración electrónica). NIPO: 169-17-109-8

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de recursos de información (2ª ed.) (2016)

01 outubro 2016

Elaboración e coordinación de contidos:Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 2ª edición electrónica .- Edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas SGT. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, outubro de 2016.- 1 pdf de 79 p.- (Colección: Administración electrónica). NIPO: 630-16-394-2

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

Guía de aplicación do NTI de Política de xestión de documentos electrónicos (2ª ed.) (2016)

01 xullo 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) .- 2ª edición electrónica, xullo de 2016 .- Edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica (SGT). Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, 1 pdf de 61 p.- (Colección: Administración electrónica). NIPO: 630-16-342-2

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

Guía de aplicación do NTI de documento electrónico (2ª ed.) (2016)

01 xullo 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 2ª edición electrónica, xullo de 2016. Edita, © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións .- 1 pdf de 54 p.- (Colección: Administración electrónica). NIPO: 630-16-337-8

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Guía de aplicación do NTI de Expediente electrónico (2ª ed.) (2016)

01 xullo 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). 2ª edición electrónica, xullo de 2016 .- Edita, © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 pdf de 51 p.- (Colección: Administración electrónica) NIPO: 630-16-339-9

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación do NTI de Dixitalización de documentos (2ª ed.) (2016)

01 xullo 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 2ª ed. electrónica, xullo de 2016.
Edita, © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- 1 pdf de 36 p.- (Colección: Administración electrónica). NIPO: 630-16-336-2

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación do NTI de Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos (2ª ed.) (2016)

01 xullo 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). 2ª ed. electrónica, xullo de 2016.
Edita, © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Secretaría. S.X.T.  Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 pdf de 44 p.- (Colección: Administración electrónica). NIPO: 630-16-343-8

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación do NTI de Relación de modelos de datos (2ª ed.) (2014)

01 decembro 2014

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.-2ª ed. electrónica, decembro de 2014 .- Edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas SGT. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, decembro de 2014- 1 pdf de 52 p.- (Colección: Administración electrónica)
NIPO: 630-14-237-0

Ver  documentación complementaria na sección de Interoperabilidade - Normas Técnicas - Relación de modelos de datos

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación do NTI de Modelo de datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais: Sicres 3.0 (2ª ed.) (2013)

01 outubro 2013

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administracion Electrónica.- 2ª ed. electrónica .- Edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas SGT, outubro de 2013.- 1 pdf de 53 p. NIPO: 630-13-095-X [sic?]

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación do NTI de Catálogo de estándares (2012)

01 decembro 2012

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica. - 1ª ed. electrónica. - Edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, decembro de 2012.- 1 pdf de 46 p.- (Colección: Administración electrónica)
NIPO:630-12-212-0

 • Interoperabilidade

Guía de aplicación do NTI de Requisitos de conexión á Rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas (2011)

01 outubro 2011

Publicación elaborada pola Dirección Xeral para o Impulso da Administracion Electrónica.- 1ª ed. electrónica .- Edita, Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. SGT, outubro 2011.-- 1 pdf de 42 p.- (Colección: Administración electrónica).NIPO: 850-11-054-5

 • Interoperabilidade