accesskey_mod_content

Publicacións propias

  • Publicacións oficiais na colección editorial: "administración electrónica"

    Relación alfabética de publicacións realizadas pola Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) no marco do programa editorial do ministerio de adscrición

  • Material de divulgación: folletos, trípticos

  • Outras publicacións

    Selección de publicacións en colaboración que teñen especial relevancia en materia de administración electrónica

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral