accesskey_mod_content

Organismes internacionals i Unió Europea

 • Organització de les Nacions Unides (ONU)

  Informes i estudis d'organismes depenents de l'ONU –en anglès, United Nations (UN)– realitzats per: • Xarxa d'Administració Pública de les Nacions Unides –en anglès, United Nations Public Administration Network (UNPAN)–, • Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) –en anglès, World Intellectual Property Organization (WIPO)–, • Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT)–en anglès, International Telecommunication Union (ITU)–

 • OCDE

  Informes i estudis de la • Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) –en anglès, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)–

 • Unió Europea

  Informes i estudis patrocinats per la Comissió Europea: • DESI i EDPR, • eGovernment Factsheets, • eGovernment Benchmark, • European Data Portal (EDP), i també informes i estudis de: • European Public Administration Network (EUPAN), • European Network and Information Security Agency (ENISA), • European Institute of Public Administration (EIPA)

 • Altres organismes i associacions internacionals

  Informes i estudis de: • International Council for Information Technology in Government Administration (ICA), • Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD), • Internet Society (ISOC)

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats