accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Observatori de la Societat de la Informació a la Regió de Múrcia

Aquest projecte del govern de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia sorgeix amb l'I Pla de Desenvolupament de la Societat de la Informació a la Regió de Múrcia (PDSI) 2002-2004, en concret en la seva acció horitzontal 4.5 "Creació de l'Observatori de la Societat de la Informació a la Regió de Múrcia".

PLA IRIS 2020: Pla estratègic de la Regió de Múrcia (PERM 2014-2020)

18 març 2014

Presentat pel President de la Comunitat Autònoma i el per el Conseller d'Economia i Hisenda de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia el 18 de març de 2014. (veure nota de premsa en pdf)

 • El document que es proposa com a Pla Estratègic s'articula en base a tres objectius prioritaris i 7 línies estratègiques:
  Objectius Prioritaris:
  • Creixement econòmic i creació d'ocupació
  • Millora de la qualitat de vida i de l'entorn
  • Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 • Línia estratègica 1: Transformació de l'Administració pública, amb un nou model d'organització capaç de prestar serveis públics de nova generació, centrat en el ciutadà i basat en els principis de sostenibilitat, eficiència, transparència, motivació i formació de l'empleat públic, innovació i fomento col·laboració públic-privada. [...]

 • Serveis electrònics