accesskey_mod_content

Plans estratéxicos no Principado de Asturias

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Goberno do Principado de Asturias. Consellería de Presidencia

Na Consellería de Presidencia. Viceconsejería de Xustiza. Dirección Xeral Sector Público, Seguridade e Estratexia Dixital recaen as competencias en materia de Administración Electrónica.

  • Servizos electrónicos

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Fundación CTIC

A Fundación Centro Tecnolóxico da Información e a Comunicación (CTIC) constitúese o 5 de decembro de 2003 como unha organización de natureza fundacional privada, de carácter cultural, social e benéfico-docente, sen ánimo de lucro. No seu padroado participa o Goberno do Principado de Asturias.

O procedemento electrónico. As novidades nas novas leis 39 e 40 de 2015: guía para os xestores do Principado de Asturias

21 decembro 2016

Documento elaborado pola comunidade de prácticas “O procedemento electrónico na nova Lei de Procedemento”, código 2016EP0995/1. Instituto Asturiano de Administración Pública, [publicado en decembro de 2016].- 1 PDF de 232 p. impresas. 

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos