accesskey_mod_content

Biblioteca

Libros - biblioteca

Consulta publicacións actuais e históricas de recoñecida relevancia no desenvolvemento da Administración electrónica/Administración dixital.

Biblioteca de Administración electrónica

Na Biblioteca do PAe recompílanse:

  • No apartado de: Publicacións propias realízase unha selección de publicacións da organización que promoven a difusión de normas, informes, guías e análises, estudos e manuais, moitas delas son:
  • Publicacións oficiais da colección Administración electrónica incluídas no marco do Programa editorial ministerial de publicacións oficiais.
  • Selección de publicacións realizadas en colaboración con outros ministerios en: Outras publicacións
  • Tamén se ofrece unha selección de Material Material de divulgación, folletos, trípticos
  • Este repositorio documental con documentos actuais e históricos, tamén se inclúen unha selección de publicacións que en materia de Administración electrónica viñeron realizando outras entidades nacionais e internacionais implicadas nesta materia. Atópanse no apartado de: Publicacións doutras entidades
  • No seu labor de recompilación, en Biblioteca PAe ofrécese un apartado relativo a Tecnimap Tecnimap : Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a modernización das administracións públicas, realizadas entre 1989 e 2010.
  • Tamén teñen entrada en Biblioteca PAe os documentos actuais e históricos que tiveron unha difusión pública en portais de internet e que se refiren a: Plans estratéxicos en administración electrónica
  • A sección de Biblioteca deste portal compleméntase coa sección de Documentación Documentación  –que recolle lexislación e na que se destacan tamén diferentes guías e metodoloxías de aplicación xeral– neste ámbito de administración electrónica.