accesskey_mod_content

Publicat el procediment per a l'adhesió al conveni per a l'ús del Centre d'Impressió de l'AEAT des de Notifica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 març 2020

Notifica: servei d'enviament de notificicaciones

Les òrgans  de la AGE i els seus organismes públics vinculats o dependents es podran adherir a aquest conveni per a la utilització del Centre d'Impressió i Ensobrat de l'en AEAT les notificacions i comunicacions amb sortida en suport paper gestionades a través de la plataforma Notifica .

El passat 28 de desembre de 2019 es va publicar el conveni en BOE el la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre la Secretaria General d'Administració Digital i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a la prestació del servei compartit gestió de notificacions i comunicacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrat de l'Agència Tributària mitjançant la plataforma electrònica Notific@.
 
Podran adherir-se tots els òrgans de la de l'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents de la mateixa al fet que es refereix l'article 84.1.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sempre que existeixi acceptació prèvia per part de l'Agència Tributària en atenció a la disponibilitat de recursos del seu Centre d'Impressió i Ensobrat i per part de l'en SGAD funció de la capacitat d'ús de la plataforma Notifica .

En aquest context, s'ha publicat a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària el procediment per a la sol·licitud d'adhesió a conveni(Obre en nova finestra) .

Una vegada confirmada la capacitat de Notific @ i de l'i CIE signada l'autorització de l'adhesió pel Secretari General d'Administració Digital ( SGAD ) i pel Director de l'Agència Tributària ( AEAT ), es podrà fer ús del servei d'impressió i ensobrat.

No obstant això, l'activació efectiva del servei requereix haver superat amb èxit totes les proves establertes, així com haver formalitzat amb èxit la sol·licitud d'alta tècnica en producció del servei Notifica de .

A l'àrea de descàrrega del projecte de Notifica Notifica en CTT l'es disposa de la informació per a la sol·licitud de l'alta tècnica en Notifica i per a l'adhesió al conveni.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Serveis electrònics