accesskey_mod_content

JCSP evoluciona á súa versión 2.2

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 xaneiro 2017

É unha aplicación desenvolvida baseándose en estándares abertos e empregando un optimizador lineal de código aberto (GLPK).

JCSP é unha aplicación de código aberto para o control da confidencialidade estatística en datos tabulares empregando a técnica de supresión de celas. A aplicación expón o problema CSP de procura da supresión óptima que garante os niveis de confidencialidade establecidos e emprega o optimizador lineal aberto GLPK para a súa resolución por medio do método branch-and-cut.

Nesta última versión adaptouse a aplicación para utilizar a última versión de GLPK, versión v4.60, evolucionando desde a v4.47. Ademais, melloráronse as rutinas internas para a resolución do problema CSP.

Máis información sobre a solución JCSP no CTT.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral