accesskey_mod_content

La Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir allibera les fonts de la soluci?n GestorCSV per facilitar el seu ?s per les AAPP.

27 maig 2014

GestorCSV ?s un m?dulo per generar C?digos Segurs/Segurs de Verificaci?n per als documents signats amb la soluci?n de Portasignatures de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas en manera federada.

Aquest m?dulo aporta la Generaci?n de C?digos Segurs/Segurs de Verificaci?n des de Portasignatures MINHAP , genera els informes de signatura i consultar l'autenticitat dels documents signats mitjan?ant el CSV

GestorCSV s'integra, al seu torn, amb la soluci?n eVisor per imprimir els justificants de signatura dels documents signats.
GestorCSV permetre?, adem?s, validar els documents signats amb Portasignatures a trav?s d'una p?gina Web introduint el CSV generat al moment de la signatura o el fitxer de signatura.

Els fonts de GestorCSV han estat alliberats en la Forja del CTT amb llic?ncia EUPL per permetre a les Administracions P?blicas la possibilitat d'evolucionar i personalitzar el producte.

El c?dic font, requisits t?cnicos i la documentaci?n associada a aquesta soluci?n es troba disponible en la Forja del CTT:

http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/gestorcsv

M?s informaci?n en el CTT en la url http://administracionelectronica.gob.es/ctt/gestorcsv

  • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
  • Programari Lliure
  • Identitat i Signatura electr?nica
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General