accesskey_mod_content

Informe sobre el desenvolupament de l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 maig 2014

El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques sobre l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat, que reflecteix el seu desenvolupament significatiu en els últims anys.
 

16 de maig de 2014.- El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques ha presentat un informe al Consell de Ministres sobre l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat, que reflecteix el seu desenvolupament significatiu en els últims anys, a través d'aspectes normatius, i la creació, actualització i ús de serveis públics accessibles telemàticament per ciutadans i empreses, com demostra la privilegiada situació que Espanya té a Europa i els diferents premis i condecoracions nacionals i internacionals obtinguts.

Els estalvis aconseguits per ciutadans i empreses durant els anys 2012 i 2013 per l'ús de l'administració electrònica ascendeixen a un total de 3.149.593.438 euros, que es detallen en la següent taula:

L'informe destaca també els avantatges de l'administració electrònica:

 • Administració oberta: disponible vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, 365 dies a l'any.
 • Administració accessible: de portes obertes, permet el seu ús des de qualsevol lloc; domicili, oficina, hotel, lloc de vacances, etcètera.
 • Administració eficaç: Aconsegueix als 8.117 municipis, trenca la bretxa digital que separa centre i perifèria, i obre les portes a la Unió Europea.
 • Administració ràpida: les gestions electròniques que trigaven quinze dies a arribar a la seva destinació, ara es fan en amb prou feines uns segons.
 • Administració eficient: Una notificació postal costa 2,55 euros i una notificació electrònica, 0,03 euros. L'estalvi és 2,52 euros en cadascuna.
 • Administració neta i ecològica: al no emprar papers ni emmagatzemar-los.
 • Administració segura/segura: compleix amb l'esquema Nacional de Seguretat, certificat pel Centre Criptològic Nacional (CCN)

Més de 2.500 tràmits i serveis telemàtics estan avui a la disposició de ciutadans i empreses, més del 95 per 100 del total. Així mateix, més de quaranta milions de ciutadans disposen de certificat electrònic, en la seva majoria emesos per prestadors de serveis de certificació públics: DNI-i i Fàbrica nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda.

Qualsevol ciutadà pot realitzar avui tràmits o gestions administratives per Internet, de forma segura/segura, ràpida i sense necessitat de desplaçaments, generant importants estalvis:

 • Una gestió electrònica costa cinc euros, mentre un tràmit ordinari, incloent desplaçaments, temps, gestions, etcètera costa vuitanta euros. L'estalvi en cada tràmit telemàtic és de 75 euros.
 • L'any 2013 els tràmits iniciats telemàticament per ciutadans i empreses amb l'Administració General de l'Estat van ser 370.415.613, més d'un 70 per 100 del total de les tramitacions.

S'estima que l'estalvi mínim en 2013, pel fet d'utilitzar els serveis d'administració electrònica, supera els setze mil milions d'euros.

ACTUACIONS DESTACADES

Secretària d'Estat d'Administracions Públiques

 • Reducció de càrregues administratives: En 2013 es van revisar 132 normatives i en aquest capítol els estalvis per a ciutadans i empreses van ser d'1.854 milions i 2.246 milions en 2013.
 • Plataforma d'intermediació de dades, que tracta d'evitar la sol·licitud als ciutadans de la documentació que ja té l'Administració en el seu poder, així com la reiteració de sol·licituds de documentació: els estalvis pel seu ús per ciutadans i empreses es van estimar en 125 milions en 2012 i en 152 milions en 2013.
 • Plataforma de signatura electrònica @signatura, per validar automàticament signatures i dates electròniques: s'han registrat entre 2012 i 2013 més de 212 milions de validacions. Ja estan adscrits sis-cents organismes de totes les Administracions.
 • Notificacions administratives electròniques, canviant les clàssiques notificacions postals: han arribat a 850.000 per mes.
 • Interconnexió de registres de totes les Administracions Públiques.
 •  Punt general d'entrada de factures electròniques (FACe).
 •  Punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat; unificació de telèfons d'atenció al públic.
 • Emprèn en 3, per crear una empresa en tres dies.
 • Sistema d'informació de la Llei de Transparència.
 • Sistema electrònic per a la unitat de mercat, amb intercanvi d'informació entre Administracions Públiques.
 • Sistema de gestió centralitzat de recursos humans.
 • Sara, xarxa telemàtica i segura/segura compartida i única per a totes les Administracions Públiques.

Altres organismes del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

 • Certificats electrònics de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, dins de les actuacions CORA, per a la prestació de serveis de certificació en tota l'AGE; certificats cadastrals electrònics; comunicacions de notaris i registradors que supleixen l'obligació de declarar del ciutadà, i realització gratuïta d'informació del cadastre

Agència Estatal d'Administració Tributària

 • En IRPF s'ha passat de vint-i-un mil contribuents que van declarar per internet en 1998 a més de dotze milions en 2012; el PIN24H, un sistema d'identificació i autenticació de la signatura electrònica, que podrà ser usat per les persones físiques per relacionar-se electrònicament i ja hi ha quatre-cents mil contribuents registrats; també, la presentació electrònica obligatòria per a empreses i professionals, sistemes telemàtics implantats, com la notificació electrònica obligatòria, la col·laboració social o el registre d'apoderaments.

Millores de la gestió de les TIC en l'Administració General de l'Estat

 • Ministeri de Presidència. La racionalització de la gestió de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) per impulsar una millora de la productivitat i eficiència en els serveis públics és un dels objectius estratègics de CORA: Estalvis per centralitzar contractes, 3,5 milions d'euros per la planificació i centralització de la compra de PCs en tota l'Administració, la qual cosa representa un 28 per 100 de descompte sobre la gestió autònoma dels expedients; 13,5 milions d'euros per l'allargament de la vida útil dels PCs, i 3,4 milions d'euros d'estalvi per la compra centralitzada en l'actuació del principal sistema operatiu de l'Administració General de l'Estat.
 • Xarxa única de comunicacions. Quant a la centralització de la contractació de les telecomunicacions de l'Administració General de l'Estat, en una primera fase s'unificaran més de dos-cents contractes de dotze ministeris i cinquanta-un organismes, unificació que entrarà en vigor l'1 de gener de 2015, amb un pressupost de licitació de 280 milions d'euros, calculat amb metodologia de base zero.
 • Sistema únic d'identitat electrònica, per unificar sistemes d'identificació i signatura mitjançant claus concertades en una única plataforma

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 • La gestió de les beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport és un procediment totalment electrònic (zero paper). En 2013 es van atendre 1,1 milions de sol·licituds, més de set milions d'intercanvis de dades entre administracions públiques i vuit-centes mil resolucions comunicades en seu electrònica, la qual cosa ha suposat un estalvi directe de 2,4 milions d'euros.

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

 • Tota la tramitació del Ministeri, fonamentalment la relativa a ajudes subvencionis i procediments relacionats són la gestió energètica i de telecomunicacions, es realitza de forma exclusivament electrònica, amb una gestió anual d'unes dues-centes mil notificacions i comunicacions.

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

 • S'han emès més de quinze milions d'informes de vida laboral i tretze milions de tramitacions en la cita prèvia dels serveis centrals.
 • Portal Únic d'Ocupació: En avançada elaboració, permetrà polítiques actives d'ocupació i una major unificant les accions d'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. Portal de Mobilitat Exterior: facilita suport i orientació a la cerca d'ocupació i a l'emprenedoria en altres països.
 • Nou marc per a la relació del ciutadà amb la Seguretat Social, que portarà a minimitzar la necessitat que el ciutadà acudeixi a les oficines de la Seguretat Social.
 • Cret@: projecte de la Tresoreria de Seguretat Social, que permetrà un seguiment de la gestió de cotitzacions i prestacions.
 • Garantia Juvenil: s'engegarà d'un sistema de gestió de l'aplicació a Espanya de l'estratègia europea per a joves sense ocupació.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra) :

Referència del Consell de Ministres(Obre en nova finestra)

Descàrrega de l'Informe complet sobre el desenvolupament de l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat(Obre en nova finestra)

Descàrrega de l'Annex I a l'informe sobre el desenvolupament de l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat  (Obre en nova finestra)