accesskey_mod_content

Alineament d'Espanya amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat

  03 juliol 2014

  LOGO COMISSIÓ EUROPEA

  La Comissió Europea ha actualitzat la fitxa d'Espanya en l'observatori europeu NIFO sobre alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. En el plànol teòric s'apunta que l'alineament és complet en relació amb la ‘governança’, els ‘principis’ i els ‘acords d'interoperabilitat’; i gairebé complet amb el ‘model conceptual’ i els ‘nivells d'interoperabilitat’. Mentre que en el plànol d'implementació i monitoratge es reconeixen múltiples exemples d'aplicació pràctica de tots dos aspectes.

  L'Observatori dels Marcs Nacionals d'Interoperabilitat, NIFO(Obre en nova finestra) , ha desenvolupat un model analític orientat a mostrar l'estat de situació en matèria d'interoperabilitat de 32 països europeus; el model inclou una nova eina que permet l'anàlisi comparativa de la situació de diversos països.

  Els treballs relatius a l'estudi de l'estat de situació de la interoperabilitat a Europa han donat lloc entre altres resultats a una nova versió de la fitxa(Obre en nova finestra) que analitza l'alineament d'Espanya en relació amb Marco Europeu d'Interoperabilitat(Obre en nova finestra) , des de les perspectives teòrica i d'implementació i monitoratge.

  En primer lloc, quant a la perspectiva teòrica, Espanya mostra, segons la fitxa(Obre en nova finestra) , un alineament complet amb Marco Europeu d'Interoperabilitat(Obre en nova finestra) en termes de la ‘governança’, els ‘principis’, i els ‘acords d'interoperabilitat’; i gairebé complet en termes de el ‘model conceptual’ i dels ‘nivells d'interoperabilitat’.


  En segon lloc, quant a la perspectiva d'implementació i monitoratge la fitxa reconeix múltiples exemples d'aplicació pràctica de tots dos aspectes.

  La fitxa revisa de forma detallada la relació entre l'Esquema Esquema Nacional d'Interoperabilitat amb Marco Europeu d'Interoperabilitat (Obre en nova finestra) amb referències a les normes tècniques d'interoperabilitat (Obre en nova finestra) i a les infraestructures i serveis comuns , tals com a Xarxa SARA i el seu enllaç amb la xarxa europea TESTA(Obre en nova finestra) , el DNI electrònic(Obre en nova finestra) , la Plataforma d'Intermediació , SIA , la Plataforma de validació de signatura electrònica @Signatura , el Sistema d'Interconnexió de Registres SIR , la Finestreta Única EUGO , la Passarel·la de pagaments , el Centro de Transferència de Tecnologia CTT , l'Observatori Observatori d'Administració Electrònica i el portal de reutilització de la informació del sector públic datos.gob.es

  El nostre país se situa de manera destacada, com pot verificar-se a través de la citada eina analítica de NIFO, gràcies a les actuacions anteriors elaborades a la llum de l'estat de l'art i dels principals referents en matèria d'interoperabilitat provinents de la Unió Europea, de la normalització nacional i internacional, així com d'actuacions similars en altres països, tenint present, a més, que les nostres infraestructures i serveis comuns contemplen de manera sistemàtica l'enllaç amb instruments equivalents de l'àmbit europeu.

  L'Observatori dels Marcs Nacionals d'Interoperabilitat ( NIFO – National Interoperability Framework Observatory(Obre en nova finestra) ) és una acció del Programa ISA(Obre en nova finestra) que realitza el seguiment per part dels països europeus de les següents qüestions:

  1. Les principals activitats en matèria d'interoperabilitat.
  2. El marc d'interoperabilitat nacional.
  3. L'alineament amb Marco Europeu d'Interoperabilitat(Obre en nova finestra) .
  4. Altres iniciatives en matèria d'interoperabilitat.

  Per a cada país s'elabora una fitxa a partir de l'anàlisi del marc d'interoperabilitat corresponent i de les activitats relacionades a través d'un model analític que persegueix mostrar l'estat de l'art.
   

  • Interoperabilitat
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General