Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Lugo 24 x 7

 • Nomee Abreviado:
  lugo24x7
  Resumo:
  Lugo 24x7 busca optimizar os procedementos administrativos do Concello para simplificalos e implementalos nunha plataforma de xestión de expedientes que axilice a xestión administrativa desde a eficiencia e posibilite o acceso telemático.
  Destinatarios:
  Cidadán , Empresa
  Organismos Responsables:
  Lugo
  CONCELLO
  DE LUGO Contacto:

  Efrén Arias Jordán
  Director Xeral de Novas Tecnoloxías e Sociedade da Información
  efren.arias@concellodelugo.org
  Tf: 982 297 245

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Desenvolvo
  Área orgánica:
  Local
  Área técnica:
  Xestión de servizos e sistemas
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  Nome Completo da Iniciativa:

  Lugo 24 x 7

  Finalidade:

  Obxectivo:

  • Asentar a modernización no Concello de Lugo mellorando de forma directa os servizos de xestión e atención ao cidadán con apoio nas novas tecnoloxías, superando as limitacións físicas dos edificios e os horarios nos que a administración local lucense concentra a súa actividade na actualidade.
  • Simplificar e optimizar o desenvolvemento de procedementos administrativos municipais, comezando polos que resulten máis frecuentes e prioritarios nas relacións dos cidadáns co Concello, de face a unha mellora na calidade de servizo.
  • Desenvolver un sistema de administración electrónica que permita aos cidadáns tramitar de forma sinxela e segura procedementos desde Internet, así como obter información fiable e actualizada sobre o estado de tramitación dos mesmos ou sobre calquera outro aspecto da xestión municipal do seu interese, con acceso a contidos personalizables.
  • Facer máis accesible a relación operativa dos cidadáns (persoas físicas e xurídicas) co Concello, abrindo novas canles de comunicación durante todas as 24 horas do día e os 7 días da semana.
  • Axilizar e normalizar as relacións do Concello cos cidadáns, integrándoos dentro das actividades municipais diarias a través de canles bidireccionales e multiplataforma de comunicación baseados nas novas tecnoloxías.
  • Optimizar o uso de recursos municipais no backoffice dos procedementos, así como dispor de toda a información necesaria para a mellora dos mesmos por parte de quen a requira para a toma de decisións.
  • Habilitar e preparar a integración da plataforma de servizos do Concello de Lugo coas doutras Administracións Públicas, ofrecendo servizos e información integrais aos cidadáns.
  • Obter o máximo rendemento das infraestruturas tecnolóxicas e de comunicacións existentes no municipio de Lugo.

  Descrición:

  A denominación “LUGO 24x7” refírese ao obxectivo fundamental do proxecto que é o de utilizar as novas tecnoloxías da información para abrir o Concello aos cidadáns as 24 horas do día durante os 7 días á semana a través da plataforma multicanle.

  Plataforma para a e-administración
  O Concello de Lugo dispón de compoñentes software, que fan posible conseguir o éxito do proxecto reducindo os prazos de entrega. Neste proxecto perseguiuse a implantación e parametrización da plataforma de tramitación desenvolvida na Xunta de Andalucía, así como a integración de todos os compoñentes da devandita plataforma co bus de integración do que dispón o Concello de Lugo. É dicir, instalouse parte da plataforma de tramitación desenvolvida pola Xunta de Andalucia e que consta de @ries , @firma, plataforma W@nda, con Model@ e Trew@, Solicit@, o Port@firmas electrónico, e compoñentes da plataforma SIGEM promovida polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (notificación telemática SNTS e o módulo de arquivo de SIGEM), e como sistema de Información da Xestión de Arquivos, ALFRESCO como compoñente de Xestión Documental, todo iso baixo a cartafol cidadán do portal e a integración do software da suite JES do Concello de Lugo, de maneira que se utilice un bus de integración, buscando que se garanta a interoperabilidade de todos os compoñentes da plataforma.

  A arquitectura da plataforma de administración electrónica seleccionada e sobre a que se está desenvolvendo o proxecto corresponde á Plataforma W@nda, que se representa no seguinte esquema:
  de atención e información bidireccional apoiada nos sistemas de información e nas tecnoloxías da comunicación, potenciando e reorientando a Oficina de Atención ao Cidadán como complemento necesario para vertebrar estas relacións.

  Os sistemas implicados clasifícanse nos seguintes bloques ou familias segundo a súa función:

  Sistemas de Información e plataformas corporativas do Concello. Representan aqueles sistemas que dunha ou outra maneira interveñen ou intervirán na Plataforma de tramitación electrónica.

  Plataformas e Servizos de administración electrónica implantados. Son os módulos que conforman a plataforma de administración electrónica sobre a que se implantan os procedementos e que se instalaron como parte da primeira fase do proxecto. Salvo no caso do arquivo, o resto de módulos son parte da plataforma W@nda de administración electrónica:
  • @ries: plataforma de rexistro en W@nda.
  • Trew@: motor de tramitación en W@nda.
  • Model@: ferramenta de modelado de procedementos en W@nda.
  • Solicit@: ferramenta de deseño e xeración de formularios en W@nda.
  • @firma: plataforma de firma electrónica.
  • Port@firma: ferramenta para a firma electrónica de documentos.
  • ALFRESCO: plataforma ECM para arquivo de documentos.
  Enterprise Server Bus. É o sistema que permite a comunicación entre as plataformas anteriores. Este Bus de Integración úsase para todas as aplicacións de tramitación de maneira que as necesidades de comunicación e intercambio de datos e información entre aplicacións recaen sobre el. Desta maneira, proporciónase unha capa de abstracción ás aplicacións e plataformas permitindo independizar a lóxica entre aplicacións de posibles evolucións e cambios sobre a Plataforma de Tramitación.

  Requisitos:

  Os elementos de software necesarios para o funcionamento da plataforma detállanse a continuación:

  Java Enterprise System (JES)
  Coa implantación de Java Enterprise Systems (JES), o Concello de Lugo dispón dunha contorna de software intermedio (middleware) completo e baseado en estándares abertos para:

  • Poder construír toda a infraestrutura necesaria para dispor de Informática en Rede (Web Services Infrastructure),
  • Para a xestión global da identidade dos usuarios dos sistemas e
  • Adicionalmente tamén para dar solución ás principais necesidades de infraestrutura software de alta dispoñibilidade (SunCluster).

  Java Enterprise System inclúe os seguintes compoñentes:

  • Portal Server
  • Portal Server Secure Remote Access
  • Portal Server Mobile Access
  • Messaging Server
  • Calendar Server
  • Instant Messaging Server
  • Directory Server
  • Directory Proxy Server
  • Identity Synch for Windows
  • Access Manager
  • Identity Manager
  • Application Server SE/EE
  • Message Queue EE
  • Web Server
  • Web Proxy Server
  • Sun Cluster & Sun Cluster Agents
  • Studio Creator
  • Studio Enterprise
  • Sun N1 Service Provisioning System

  Java Composite Application Platform Suite (JCAPS)
  A plataforma que se utiliza no proxecto devén da estrutura de portais do Concello de Lugo, e consiste na suite baseada en estándares abertos Sun Java Composite Application Platform Suite (JCAPS), que contén todas as funcionalidades necesarias para o desenvolvemento e execución dunha Arquitectura de sistemas Orientada a Servizos (SOA), dispondo para iso de ferramentas para o rápido desenvolvemento de novos servizos compostos, por reutilización e adaptación das tecnoloxías e recursos xa existentes na organización.

  Os elementos de Hardware necesarios detállanse a continuación:

  • Contorna de Desenvolvemento/Validación:

  Máquinas: 3 servidores Sun Fire X2200 M2
  S.O.: OpenSuSe 10.3 x86_64
  Desagregación:

  1 servidor (@firma)
  1 servidor (plataforma desenvolvo: trew@,solicit@,port@firmas,@ries,alfresco)
  1 servidor (plataforma validación: trew@,solicit@,port@firmas,@ries,alfresco)
  • Contorna de Produción:

  Máquinas: 4 servidores Sun Fire X2200 M2
  S.O.: OpenSuSe 10.3
  Desagregación
  1 servidor (fachada de solicit@ e @ries)
  1 servidor (@firma e alfresco)
  1 servidor (@ries e solicit@)
  1 servidor (trew@ e port@firmas)

  • Clúster Oracle:

  Máquinas: 2 servidores Sun Fire X2100 M2
  S.O.: SUSE Linux Enterprise Server 10
  S.G.B.D.: Oracle 10gR2

  • Portal Municipal:

  Máquinas: 5 servidores Sun Fire X2200 M2, 2 balanceadores Nortel
  S.O.: Solaris 10
  Desagregación:
  2 servidores Web
  2 servidores Aplicacións
  1 servidor Pre-produción

  Resultados:

  Vantaxes:

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas