Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Lugo 24 x 7

 • Nomene Abreujat:
  lugo24x7
  Resum:
  Lugo 24x7 busca optimitzar els procediments administratius de l'Ajuntament per a simplificar-los i implementar-los en una plataforma de gestió d'expedients que agilitze la gestió administrativa des de l'eficiència i possibilite l'accés telemàtic.
  Destinataris:
  Ciutadà , Empresa
  Organismes Responsables:
  Lugo
  CONCELLO DE LUGO
  Contacte:

  Efrén Arias Jordán
  Director General de Noves Tecnologies i Societat de la Informació
  efren.arias@concellodelugo.org
  Tf: 982 297 245

  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Desenvolupe
  Àrea orgànica:
  Local
  Àrea tècnica:
  Gestió de servicis i sistemes
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  Nom Complet de la Iniciativa:

  Lugo 24 x 7

  Finalitat:

  Objectiu:

  • Assentar la modernització en l'Ajuntament de Lugo millorant de forma directa els servicis de gestió i atenció al ciutadà amb recolze en les noves tecnologies, superant les limitacions físiques dels edificis i els horaris en els quals l'administració local de Lugo concentra la seua activitat en l'actualitat.
  • Simplificar i optimitzar el desenvolupament de procediments administratius municipals, començant pels quals resulten més freqüents i prioritaris en les relacions dels ciutadans amb l'Ajuntament, de cara a una millora en la qualitat de servici.
  • Desenvolupar un sistema d'administració electrònica que permeta als ciutadans tramitar de forma senzilla i segura procediments des d'Internet, així com obtindre informació fiable i actualitzada sobre l'estat de tramitació dels mateixos o sobre qualsevol altre aspecte de la gestió municipal del seu interés, amb accés a continguts personalisables.
  • Fer més accessible la relació operativa dels ciutadans (persones físiques i jurídiques) amb l'Ajuntament, obrint nous canals de comunicació durant totes les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana.
  • Agilitzar i normalitzar les relacions de l'Ajuntament amb els ciutadans, integrant-los dins de les activitats municipals diàries a través de canals bidireccionals i multiplataforma de comunicació basats en les noves tecnologies.
  • Optimitzar l'ús de recursos municipals en el back-office dels procediments, així com disposar de tota la informació necessària per a la millora dels mateixos per part de qui la requerisca per a la presa de decisions.
  • Habilitar i preparar la integració de la plataforma de servicis de l'Ajuntament de Lugo amb les d'altres Administracions Públiques, oferint servicis i informació integrals als ciutadans.
  • Obtindre el màxim rendiment de les infraestructures tecnològiques i de comunicacions existents en el municipi de Lugo.

  Descripció:

  La denominació “LUGO 24x7” es referix a l'objectiu fonamental del projecte que és el d'utilitzar les noves tecnologies de la informació per a obrir l'Ajuntament als ciutadans les 24 hores del dia durant els 7 dies a la setmana a través de la plataforma multicanal.

  Plataforma per a la i-administració
  L'Ajuntament de Lugo disposa de components programari, que fan possible aconseguir l'èxit del projecte reduint els terminis d'entrega. En este projecte s'ha perseguit la implantació i parametrització de la plataforma de tramitació desenvolupada en la Junta d'Andalusia, així com la integració de tots els components de l'aquesta plataforma amb el bus d'integració del que disposa l'Ajuntament de Lugo. És a dir, s'ha instal·lat part de la plataforma de tramitació desenvolupada per la Junta d'Andalucia i que consta d'@ries , @firma, plataforma W@nda, amb Model@ i Trew@, Solicit@, el Port@firmas electrònic, i components de la plataforma SIGEM promoguda pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (notificació telemàtica SNTS i el mòdul d'arxiu de SIGEM), i com a sistema d'Informació de la Gestió d'Arxius, ALFRESCO com component de Gestió Documental, tot això baix a carpeta ciutadà del portal i la integració del programari de la suite JES de l'Ajuntament de Lugo, de manera que s'utilitze un bus d'integració, buscant que es garantisca la interoperabilitat de tots els components de la plataforma.

  L'arquitectura de la plataforma d'administració electrònica seleccionada i sobre la qual s'està desenvolupant el projecte correspon a la Plataforma W@nda, que es representa en el següent esquema:
  d'atenció i informació bidireccional recolzada en els sistemes d'informació i en les tecnologies de la comunicació, potenciant i reorientant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com a complement necessari per a vertebrar estes relacions.

  Els sistemes implicats es classifiquen en els següents blocs o famílies segons la seua funció:

  Sistemes d'Informació i plataformes corporatives de l'Ajuntament. Representen aquells sistemes que d'una o una altra manera intervenen o intervendran en la Plataforma de tramitació electrònica.

  Plataformes i Servicis d'administració electrònica implantats. Són els mòduls que conformen la plataforma d'administració electrònica sobre la qual s'implanten els procediments i que s'han instal·lat com a part de la primera fase del projecte. Excepte en el cas de l'arxiu, la resta de mòduls són part de la plataforma W@nda d'administració electrònica:
  • @ries: plataforma de registre en W@nda.
  • Trew@: motor de tramitació en W@nda.
  • Model@: ferramenta de modelatge de procediments en W@nda.
  • Solicit@: ferramenta de disseny i generació de formularis en W@nda.
  • @firma: plataforma de firma electrònica.
  • Port@firma: ferramenta per a la firma electrònica de documents.
  • ALFRESCO: plataforma ECM per a arxiu de documents.
  Enterprise Server Bus. És el sistema que permet la comunicació entre les plataformes anteriors. Este Bus d'Integració s'usa per a totes les aplicacions de tramitació de manera que les necessitats de comunicació i intercanvi de dades i informació entre aplicacions recauen sobre ell. D'esta manera, es proporciona una capa d'abstracció a les aplicacions i plataformes permetent independitzar la lògica entre aplicacions de possibles evolucions i canvis sobre la Plataforma de Tramitació.

  Requisits:

  Els elements de programari necessaris per al funcionament de la plataforma es detallen a continuació:

  Java Enterprise System (JES)
  Amb la implantació de Java Enterprise Systems (JES), l'Ajuntament de Lugo disposa d'un entorn de programari intermedi (middleware) complet i basat en estàndards oberts para:

  • Poder construir tota la infraestructura necessària per a disposar d'Informàtica en Xarxa (Web Services Infrastructure),
  • Per a la gestió global de la identitat dels usuaris dels sistemes i
  • Addicionalment també per a donar solució a les principals necessitats d'infraestructura programari d'alta disponibilitat (SunCluster).

  Java Enterprise System inclou els següents components:

  • Portal Server
  • Portal Server Secure Remote Access
  • Portal Server Mobile Access
  • Messaging Server
  • Calendar Server
  • Instant Messaging Server
  • Directory Server
  • Directory Proxy Server
  • Identity Synch for Windows
  • Access Manager
  • Identity Manager
  • Application Server ES/EE
  • Message Queue EE
  • Web Server
  • Web Proxy Server
  • Sun Cluster & Sun Cluster Agents
  • Studio Creator
  • Studio Enterprise
  • Sun N1 Service Provisioning System

  Java Composite Application Platform Suite (JCAPS)
  La plataforma que s'utilitza en el projecte esdevé de l'estructura de portals de l'Ajuntament de Lugo, i consistix en la suite basada en estàndards oberts Sun Java Composite Application Platform Suite (JCAPS), que conté totes les funcionalitats necessàries per al desenvolupament i execució d'una Arquitectura de sistemes Orientada a Servicis (SOA), disposant per a açò de ferramentes per al ràpid desenvolupament de nous servicis compostos, per reutilització i adaptació de les tecnologies i recursos ja existents en l'organització.

  Els elements de Maquinari necessaris es detallen a continuació:

  • Entorn de Desenvolupament/Validació:

  Màquines: 3 servidors Sun Fire X2200 M2
  S.O.: OpenSuse 10.3 x86_64
  Desglossament:

  1 servidor (@firma)
  1 servidor (plataforma desenvolupe: trew@,solicit@,port@firmas,@ries,alfresco)
  1 servidor (plataforma validació: trew@,solicit@,port@firmas,@ries,alfresco)
  • Entorn de Producció:

  Màquines: 4 servidors Sun Fire X2200 M2
  S.O.: OpenSuse 10.3
  Desglossament
  1 servidor (façana de solicit@ i @ries)
  1 servidor (@firma i alfresco)
  1 servidor (@ries i solicit@)
  1 servidor (trew@ i port@firmas)

  • Clúster Oracle:

  Màquines: 2 servidors Sun Fire X2100 M2
  S.O.: SUSE Linux Enterprise Server 10
  S.G.B.D.: Oracle 10gR2

  • Portal Municipal:

  Màquines: 5 servidors Sun Fire X2200 M2, 2 equilibradors Nortel
  S.O.: Solaris 10
  Desglossament:
  2 servidors Web
  2 servidors Aplicacions
  1 servidor Pre-producció

  Resultats:

  Avantatges:

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades