Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plan de calidade, estandarización e normalización do Ministerio de Cultura

 • Nomee Abreviado:
  CalidadMCU
  Resumo:
  Lanza a proposta de creación dun departamento de calidade, estandarización e normalización que xestione o control e normalización nos procedementos de mellora continua da informática dependente do SGTSI do Ministerio de Cultura.
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Cultura e Deporte
  Subsecretaría de Cultura e Deporte
  División de Tecnoloxías da Información
  Contacto:

   

  Sergio Carabanchel Sánchez

  Xefe de Servizo de Sistemas

  Subdirección Xeral de Tecnoloxías e Sistemas de Información (SGTSI)

  Ministerio de Cultura

  91 701 70 25 - sergio.carabanchel@mcu.es

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de servizos e sistemas , Normalización e regulación
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Legal

  Descrición

  Finalidade:

  Os obxectivos que se expoñen co seguinte plan de implantación son os seguintes: 

  • Mellorar a calidade final dos produtos software desenvolvidos no Ministerio de Cultura.
  • Dispor dun repositorio centralizado de arquivos fontes e documentación dos produtos software do ministerio.
  • Introducir e aplicar procedementos de control de versións e configuración propios da enxeñaría de software en  o Ministerio de Cultura.
  • Planificar e estruturar correctamente as actualizacións de sistemas en produción
  • Manter e xestionar un repositorio do coñecemento no Ministerio de Cultura onde situar toda l información dos proxectos mantidos polo SGTSI de forma centralizada

  Obxectivo:

  Os obxectivos que se expoñen co seguinte plan de implantación son os seguintes:  

  • Mellorar a calidade final dos produtos software desenvolvidos no Ministerio de Cultura.
  • Dispor dun repositorio centralizado de arquivos fontes e documentación dos produtos software do ministerio.
  • Introducir e aplicar procedementos de control de versións e configuración propios da enxeñaría de software en  o Ministerio de Cultura.
  • Planificar e estruturar correctamente as actualizacións de sistemas en produción
  • Manter e xestionar un repositorio do coñecemento no Ministerio de Cultura onde situar toda l información dos proxectos mantidos polo SGTSI de forma centralizada

  Descrición:

  Para a implantación dunha nova área de calidade requírese un esforzo considerable por parte de todos os factores implicados no proceso. Proponse a división do esforzo nas seguintes fases:

  FASE I

  • Estableceranse calendarios para a actualización de sistemas en produción
  • Modelos de manuais a disposición de desenvolvemento e calidade.

  FASE II

  • Integración da calidade en todo o ciclo de vida do proxecto
  • Versionado total dos produtos software en sistemas de produción
  • Modelos de probas unitarias e de integración.

  FASE III

  • Xestor de proxectos centralizado
  • Wiki centralizado con toda a información dispoñible do proxecto software
  • Control de erros centralizado mediante ferramentas
  • Dispor dunha base de datos de coñecemento de todos os proxectos software do MCU

  Requisitos:

  Como o plan de calidade impleméntase por fases, en cada unha delas requírense diferentes recursos e ferramentas.

  FASE I

  • Calendario de implantacións en produción
  • Ferramenta control de versións. Recomendación de Subversion
  • Persoais documentais. Manual de usuario, administración e arquitectura dos sistemas
  • Guía metodolóxica que facilita a implantación dos sistemas
  • Xestor documental centralizado. Recomendamos unha Wiki, versátil, áxil e rápida.
  • Ferramenta de xestión de incidencias centralizada. GLPI   

  FASE II

  • Persoais documentais para plans de probas
  • Ferramentas de empaquetado de software 

  FASE III

  • Non require requisitos especiais.

  Para todas as fases requírense ferramentas de control de probas de sistemas: Apache JMeter, WebLOAD, Badboy e Quest PerformaSure.

  Utilizouse tenología Open Source para a documentación, xestión de incidencias, documentación.

  • Wiki DekiWiki . Unha ferramenta moi flexible para almacenar toda as BBDD de coñecementos. É moi áxil para documentar de maneira colaborativa, permitindo moito aforro de tempo na xeración documental.
  • GLPI . Ferramenta de xestión de incidencias para almacenar o coñecemento relacionado coa experiencia do usuario final e os equipos de desenvolvemento.
  • Subversion . Ferramenta de control de versións software e documentación de todos os proxectos de
   sistemas de información.
  • Ferramentas de probas . Para as probas do servizo de calida utilizáronse as seguintes ferramentas:
   • Apache Jmeter
   • Quest Performasure
   • WebLOAD
   • Findbugs
   • Badboy
  • Bugzilla . Ferramenta de xestión de correccións nos equipos de desenvolvemento para administrar e controlar as diferentes versións correctivas dos produtos.

  Resultados:

  A implantación en tres fases dunha área de calidade no software permitirá mellorar considerablemente a xestión e administración dos procesos de enxeñaría do software aumentando finalmente o rendemento e o control da actividade. Mediante a inclusión de procesos de calidade en todo o ciclo de vida do software permítese que os esforzos finais para a súa posta en marcha e a súa explotación obteñan maior garantía e eficacia e menor grao de incidencias e descontinuidade do servizo redundando en benestar dos diferentes departamentos implicados no SGTSI e no servizo ao cidadán.

  A continuación se resúmen o tres fases das que consta o Plan de Calidade:

  Fase I

  A fase I de implantación da área de calidade centra os seus esforzos en preparar o terreo para a xeneralización dos procedementos de calidade dos servizos. Daranse a coñecer modelos de manual imprescindibles para a posta en marcha do servizo e establecerase un calendario fixo de actualizacións ou posta en marcha. As accións a realizar nesta fase son:

  • Calendario de actualizacións
  • Probas e Documentación
  • Control de versións
  • Guía de Metodoloxía e Recursos
  • Formación do equipo de calidade

  Fase II

  Nesta segunda fase profúndase na integración da calidade engadindo control de probas unitarias e de integración así como repositorios de “releases” ou empaquetados finais para a posta en marcha dos produtos software en produción.
   

  • Probas e documentación
  • Realizásense probas unitarias e de integración supervisadas polo departamento de calidade. 
  • Control de versións
    

  Fase III

  A última fase permite a implantación total da área de calidade mediante unha centralización total da información referir# a cada proxecto e a normalización  da xestión da configuración e versións.
   

  • Construción dunha base de coñecemento
  • Control de versións

  Vantaxes:

  As vantaxes da implantación dun plan de calidade e normalización no Ministerio de Cultura foron moitas.

  • Mellora continua na planificación de todo o ciclo de vida dos proxectos software con todos os recursos implicados, permitindo unha estimación correcta dos tempos de análises e desenvolvemento, preprodución en implantación do sistema informático.
  • Creación dunha base de coñecemento de todos os proxectos da área informática, permitindo dispor de todos os manuais e a información de instalación e posta en marcha, historial de incidencias que permitan unha xestión e administración do sistema independente baseada no coñecemento centralizado.
  • A estandarización e normalización de todos os procesos de traballo no campo do software mellora a transferencia do coñecemento, a administración, xestión e o mantemento das aplicacións.
  • A planificación do control de versións de sistemas software permite administrar os tempos de traballo de cada persoa implicada en cada proxecto de forma mais eficaz, cunha calendarización das subidas a produción e unha planificación de cada servizo informático.
  • Obtense mais tempo para o desenvolvemento de novas funcionalidades e melloras das plataformas software, diminuíndo o tempo dedicado a mantemento correctivo da aplicación., detectando os erros na súa fase de preprodución e probas.

   

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable