Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Servizo de Verificación e Consulta de Datos: Plataforma de Intermediación

 • Fecha Puesta en Produción:

  01/01/2007

  RoadMap:
  • Incorporar os servizos INE: Consulta da listaxe de histórico de municipios de residencia nun período.
  • Incorporación paulatina e sostida de novos datos intermediados a través da PID.
  • Módulo de Auditorías e Control.

  Descrición Funcional

  O servizo préstase con as seguintes características: 

  Autenticación: Identificación dos usuarios que acceden ao servizo mediante certificado electrónico. 

  Xestión de autorizacións: Permite o acceso dos empregados públicos e das aplicacións só para realizar aquelas consultas para as que foron habilitados. 

  Seguridade. Todas as consultas realizaranse con plenas garantías de seguridade, confidencialidade e protección de datos: 

  • Todos os pedimentos irán asinadas (XMLDSig) con certificado electrónico (X509 v3).
  • O sistema rexistrará todas as consultas realizadas, identificando sempre o empregado público e/ou aplicación (mediante certificado electrónico), o momento da este consulta (selado en tempo) e a finalidade coa que se realizaron.
  • O sistema garante a integridade dos datos rexistrados mediante o uso de firma electrónica.
  • O sistema garantirá a confidencialidade dos datos intercambiados. Todas as comunicacións que se realicen entre distintos organismos van sobre protocolo https (SSL) e ademais a rede SARA proporciona, no tramo troncal, medidas adicionais de cifrado de datos.

  Rastrexabilidade: Cada pedimento e a súa correspondente resposta rexístrase no sistema coa consecuente firma electrónica e selaxe de tempo.

  Auditoría: Todos os pedimentos van identificadas cun identificador único, que permite a súa posterior recuperación ante posibles reclamacións ou auditorías do servizo.

  Administración delegada: para facilitar a xestión de usuarios (altas/baixas/modificacións) o sistema permite que cada organismo poida ter un administrador encargado desta xestión. Para iso, dáse a posibilidade de limitar a administración do sistema por organismos.

  Descrición Técnica

  A plataforma actual defínese como unha arquitectura orientada a
  servizos (SOA) baseada nos seguintes elementos: 

  • Funcionalidades mediante servizos web e presentación externa das mesmas expresadas en WSDL. 
  • Documentos XML intercambiados entre os servizos web (SOAP) e asinados electronicamente mediante XMLDsig 
  • Establecemento de canles seguras entre os participantes mediante protocolo SSL. 
  • Utilización de certificados electrónicos emitidos por prestadores de servizos de certificación. 
  • Selaxe en tempo (TSA) dos rexistros de pedimentos e respostas.

  Utilización doutros servizos

  A plataforma de intermediación fai uso dos seguintes servizos xa existentes:

  •  Esquemas de intercambio de información entre Administracións, definido no proxecto de Substitución de Certificados Soporte Papel (SCSP) 
  • Servizos de Validación e Certificación de @firma @firma(Abre en nova xanela)  
  • Servizos de Sellado de Tiempo ( TSA(Abre en nova xanela)

  Estándares:

  Utilizaranse os estándares abertos seguintes na súa versión estable máis recente:  

  Protocolos de transferencia de hipertexto:  RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1

  Integración de datos e aplicacións:

   •   Extensible Markup Language (XML)
   •   Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1
   •   Web Services Description Language (WSDL)
   •   XML Schema Part 1: Structures & Part 2: Datatypes

  Seguridade:

   •   The SSL Protocol Version 3.

  Firma electrónica

   • Firma electrónica avanzada, con certificado electrónico emitido a nome do participante que cumpra as especificacións UIT X.509 v3, ou versións posteriores.

  XML-Signature Syntax and Processing (W3C Recommendation 12 February 2002)

  RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile

  Selaxe de Tempo

   • Inclúese un servizo de Selaxe de Tempo (TSA) segundo o estándar RFC 3161 para certificar todas as operacións que se realizan a través do sistema.
Responsable