Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servici de Verificació i Consulta de Dades: Plataforma d'Intermediació

 • Data Posada en Producció:

  01/01/2007

  RoadMap:
  • Incorporar los servicios INE: Consulta del listado de histórico de municipios de residencia en un periodo.
  • Incorporació gradual i sostinguda de noves dades mitjançades a través de la PID.
  • Mòdul d'Auditories i Control.

  Descripció Funcional

  El servici es presta amb les següents característiques: 

  Autenticació: Identificación de los usuarios que acceden al servicio mediante certificado electrónico. 

  Gestió d'autoritzacions: Permet l'accés dels empleats públics i de les aplicacions només per a realitzar aquelles consultes per a les quals han sigut habilitats. 

  Seguretat. Todas las consultas se realizarán con plenas garantías de seguridad, confidencialidad y protección de datos: 

  • Totes les peticions aniran firmades (XMLDSig) amb certificat electrònic (X509 v3).
  • El sistema registrará todas las consultas realizadas, identificando siempre al empleado público y/o aplicación (mediante certificado electrónico), el momento de dicha consulta (sellado en tiempo) y la finalidad con la que se han realizado.
  • El sistema garantix la integritat de les dades registrades mitjançant l'ús de firma electrònica.
  • El sistema garantizará la confidencialidad de los datos intercambiados. Todas las comunicaciones que se realicen entre distintos organismos van sobre protocolo https (SSL) y además la red SARA proporciona, en el tramo troncal, medidas adicionales de cifrado de datos.

  Traçabilitat: Cada petición y su correspondiente respuesta se registra en el sistema con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo.

  Auditoria: Todas las peticiones van identificadas con un identificador único, que permite su posterior recuperación ante posibles reclamaciones o auditorías del servicio.

  Administració delegada: per a facilitar la gestió d'usuaris (altes/baixes/modificacions) el sistema permet que cada organisme puga tindre un administrador encarregat d'esta gestió. Per a açò, es dona la possibilitat de limitar l'administració del sistema per organismes.

  Descripció Tècnica

  La plataforma actual es definix com una arquitectura orientada a
  servicis (SOA) basada en els següents elements: 

  • Funcionalitats mitjançant servicis web i presentació externa de les mateixes expressades en WSDL. 
  • Documents XML intercanviats entre els servicis web (SOAP) i firmats electrònicament mitjançant XMLDsig 
  • Establiment de canals segurs entre els participants mitjançant protocol SSL. 
  • Utilització de certificats electrònics emesos per prestadors de servicis de certificació. 
  • Segellat en temps (TSA) dels registres de peticions i respostes.

  Utilització d'altres servicis

  La plataforma de intermediación hace uso de los siguientes servicios ya existentes:

  •  Esquemas de intercambio de información entre Administraciones, definido en el proyecto de Sustitución de Certificados Soporte Papel (SCSP) 
  • Servicis de Validació i Certificació d'@firma @firma(Obri en nova finestra)  
  • Servicis de Segellat de Temps ( TSA(Obri en nova finestra)

  Estàndards:

  S'utilitzaran els estàndards oberts següents en la seua versió estable més recent:  

  Protocolos de transferencia de hipertexto:  RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1

  Integració de dades i aplicacions:

   •   Extensible Markup Language (XML)
   •   Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1
   •   Web Services Description Language (WSDL)
   •   XML Schema Part 1: Structures & Part 2: Datatypes

  Seguretat:

   •   The SSL Protocol Version 3.

  Firma electrònica

   • Firma electrònica avançada, amb certificat electrònic emès a nom del participant que complisca les especificacions UIT X.509 v3, o versions posteriors.

  XML-Signature Syntax and Processing (W3C Recommendation 12 February 2002)

  RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile

  Segellat de Temps

   • S'inclou un servici de Segellat de Temps (TSA) segons l'estàndard RFC 3161 per a certificar totes l'operacions que es realitzen a través del sistema.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable